GLS izdaja drugo trajnostno poročilo

18/01/2016


V svojem poročilu “ThinkGLS. ThinkResponsible.” GLS nudi informacije o številnih dejavnostih trajnostnega razvoja za vse svoje nacionalne podružnice.

Skupina GLS nadaljevala tovrstne dejavnosti v poslovnih letih 2013/14 in 2014/15 na še močnejši osnovi. V središču: sporazum o ekonomskih, okoljskih in socialnih vprašanjih.

Ekološka bilanca: dober napredek

Zahvaljujoče se za okoljske dejavnosti v vseh svojih divizijah, je GLS izboljšal svoje ekološko ravnovesje v številnih kategorijah, kljub 15 procentnem povečanem obsegu paketov in razširitvi GLS mreže z dodatnimi 21 novimi skladišli in okoli 1.000 novimi vozili.

  • Poraba energije za ogrevanje: nižja za slabih 9 odstotkov
  • Poraba vode: nižja za približno 23 odstotkov
  • Transportna vozila s standardom Euro 4 in več: povečal za okoli 77 do 84 odstotkov.

Širitev socialnih dejavnosti

GLS nacionalne hčerinske družbe podpirajo dobrodelne lokalne projekte po vsej Evropi. Poročilo o trajnosti zagotavlja celovit pregled socialnih dejavnosti in dejavnosti zbiranja sredstev celotne skupine.

GLS ščiti in povečuje atraktivnost svojih delovnih mest, na primer z nacionalnim usposabljanjem in strokovnim razvojem, kot tudi skozi ankete med zaposlenimi. Skupne prireditve in partnerski programi s prevoznimi podjetjei pa pomagajo spodbujati duh partnerstva pri samem delu.

Spodbujanje dialoga

GLS trajnostno poročilo je orientirano na mednarodne standarde Global Reporting Initiative (GRI). Izhaja vsaki dve leti in prispeva k spodbujanju dialoga med GLS, njenimi skupinami in z vsemi ostalimi zainteresiranimi stranmi.

Več o GLS trajnostnem poročilu

Pobuda ThinkGreen
ThinkSocial