Za ljudi danes in jutri

Ljudje različnih narodnosti, različnih kultur, religij ali prepričanj delajo za GLS. Spoštovanje in razumevanje med zaposlenimi in partnerji sta pomembni načeli Skupine GLS.
Intenzivna izmenjava podatkov z vsemi prevoznimi partnerji, ki za GLS sodelujejo pri zadnjem koraku procesa - to je pri prevzemu in dostavi paketov, je sestavni del sodelovanja.

Razvoj kadrov je temeljni vidik strategije podjetja GLS, saj poskuša Skupina GLS zagotoviti dolgoročne uspehe podjetja in njegovih zaposlenih.
Poleg tega je zelo pomembno, da vodstvo in zaposleni podpirajo ljudi, ki potrebujejo pomoč. Podjetja GLS po vsej Evropi spodbujajo izbrane pobude v svojem socialnem okolju – prek neposrednega sponzorstva in z zagotavljanjem brezplačnih storitev prevoza.

Usposabljanje in strokovni razvoj

GLS podpira razvoj mladih zaposlenih z dobrim in praktično ustreznim programom usposabljanja. Skupina GLS svojim zaposlenim nudi možnosti individualnega izobraževanja in vodenja.
Na primer v Nemčiji GLS usposablja strokovnjake CEP, IT, strokovnjake za pisarniško komunikacijo in strokovnjake za integracijo IT sistemov. V povezavi z univerzami uporabne znanosti je na voljo dvojni študijski tečaj iz upravljanja logistike in poslovne informatike. Portfelj profesionalnega razvoja zaokroža interni program vodenja podjetja.

Družbene dejavnosti

GLS uporablja svoje državne strukture za podporo izbranim pobudam v vsaki državi. Nacionalne podružnice GLS podpirajo številne dobrodelne projekte z organizacijo regionalnih in državnih pobud.
Sem spadajo brezplačna pošiljka paketov za humanitarne organizacije in sponzorstvo fundacij za ljudi z motnjami v razvoju ali telesno ovirano. Na lokalni ravni skladišča finančno podpirajo številne vrtce, bolnišnice, domove in druge dobrodelne ustanove. Nadaljnje dejavnosti lahko najdete na spletnih straneh hčerinskih družb GLS, pa tudi v poročilu o družbeni odgovornosti skupine.

Sponzoriranje kulture in športa

GLS se kot del sodobne družbe vključuje v športne in kulturne projekte. V nekaterih primerih so ta sponzorstva združena z družbeno zavezanostjo. GLS Belgija na primer sponzorira belgijsko nogometno reprezentanco, osebje, partnerji in invalidi pa so povabljeni na vsako domačo tekmo ekipe.

 
RK Celje RK Celje

GLS ponosno sponzorira športne posameznike in organizacije

Sponzoriranje športa na lokalni in državni ravni

»Skupina GLS se kot vodilni ponudnik storitev dostave paketov v Evropi zaveda svoje posebne odgovornosti do okolja in družbe. Naš cilj je doseganje trajnostnih gospodarskih uspehov v skladu z varovanjem okolja za prihodnje generacije po eni strani, po drugi pa smo podjetje, ki je socialno angažirano v družbi, za katero na koncu koncev deluje. Všeč nam je, da je tudi Rokometni klub Celje zavezan k trajnostnemu razvoju. Pomagamo tako s sponzorskimi kot tudi donatorskimi prispevki posameznikom in ustanovam, za katere ocenjujemo, da s svojim delovanjem prispevajo k boljšemu in bolj humanemu delovanju skupnosti. Za nas je pomembno, da nas tako poslovni partnerji kot prejemniki paketov doživljajo kot distributerja, ki jim je blizu. In šport je ljudem blizu, v njem uživajo, krepi tekmovalni duh in povezuje ljudi. RK Celje je najboljši slovenski rokometni klub, ki povezuje vse Slovence, za širšo javnost pa zanimiv zaradi dobrih rezultatov, ki jih dosegate. Verjamemo, da bodo ljudje pozitivno sprejeli podporo GLS-a športu in vašemu klubu ter bodo našo blagovno znamko še naprej doživljali kot tisto, ki zagovarja in zastopa vsem nam skupne interese, vrednote in organizacije. Kot direktor podjetja GLS Slovenia sem ponosen, da smo uspeli združiti dve zelo močni in uspešni zgodbi v eno.« Rok Izlakar, direktor GLS Slovenia

GLS ponosni sponzor RK Celje

Paket za nas nikoli ni samo paket!