Cilji trajnostnega razvoja

Na svoji Generalni skupščini 2015 so Združeni narodi določili 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG). Namenjene so zagotavljanju trajnostnega razvoja, ki vključuje ekonomske, socialne in okoljske vidike.
169 posameznih ciljev je okvir za usmerjanje ukrepov nacionalnih držav, podjetij in posameznikov. Skupina GLS s svojim trajnostnim delom pomaga tudi pri uresničevanju SDG-jev.

7. Cilj

7. Cilj

Oktobra 2019 je GLS Nemčija popolnoma prešla na trajnostno obnovljivo energijo in ne uporablja več energije iz fosilnih goriv.

7. Cilj

Oktobra 2019 je GLS Nemčija popolnoma prešla na trajnostno obnovljivo energijo in ne uporablja več energije iz fosilnih goriv.

8. Cilj

8. Cilj

GLS se zavzema za izobraževanje in poklicni razvoj svojih zaposlenih. Poseben povdarek je na njihovi zdravstveni in socialni varnost ter spoštovanju kulturne raznolikosti.

8. Cilj

GLS se zavzema za izobraževanje in poklicni razvoj svojih zaposlenih. Poseben povdarek je na njihovi zdravstveni in socialni varnost ter spoštovanju kulturne raznolikosti.

10. Cilj

10. Cilj

GLS podpira izbrane projekte in organizacije. Ponujamo tudi brezplačno dostavo paketov dobrodelnim organizacijam in društvom.

10. Cilj

GLS podpira izbrane projekte in organizacije. Ponujamo tudi brezplačno dostavo paketov dobrodelnim organizacijam in društvom.

11. Cilj

11. Cilj

Kombinacija električnih tovornih koles in mikrodepojev se je izkazala za dobro. GLS si bo tudi v prihodnosti prizadeval za doseganje mestne logistike z nizkimi emisijami.

11. Cilj

Kombinacija električnih tovornih koles in mikrodepojev se je izkazala za dobro. GLS si bo tudi v prihodnosti prizadeval za doseganje mestne logistike z nizkimi emisijami.

12. Cilj

12. Cilj

Kodeks ravnanja dobaviteljev GLS obravnava ključna vprašanja, kot so okoljska pravila in predpisi, podkupovanje in korupcijo.

12. Cilj

Kodeks ravnanja dobaviteljev GLS obravnava ključna vprašanja, kot so okoljska pravila in predpisi, podkupovanje in korupcijo.

13. Cilj

13. Cilj

Skupina GLS v okviru okoljske pobude podpira odgovorno ravnanje z viri in spodbuja zmanjšanje emisij že od leta 2008.

13. Cilj

Skupina GLS v okviru okoljske pobude podpira odgovorno ravnanje z viri in spodbuja zmanjšanje emisij že od leta 2008.

16. Cilj

16. Cilj

GLS podpira nično toleranco do vseh oblik korupcije in podkupovanja. Načela GLS so določena v Kodeksu poslovnih standardov.

16. Cilj

GLS podpira nično toleranco do vseh oblik korupcije in podkupovanja. Načela GLS so določena v Kodeksu poslovnih standardov.