Odgovorno delovanje

Varovanje našega okolja je ključno načelo v podjetju GLS, uslužbenci po vsej Evropi pa se ga držijo vsak dan.
Podjetje GLS je leta 2008 začelo okoljsko pobudo za koordinacijo in aktivno spodbujanje različnih dejavnosti znotraj Skupine GLS.

Spodaj si lahko prenesete aktualen dokument o našem trajnostnem razvoju.

Prenesi dokument

Načrtovanje prevoza
Načrtovanje prevoza

GLS uporablja sodobna orodja za načrtovanje, ki temeljijo na informacijski tehnologiji. Transportne poti so z uporabo optimiziranega načrtovanja poti sistematično skrajšane.

Načrtovanje prevoza

GLS uporablja sodobna orodja za načrtovanje, ki temeljijo na informacijski tehnologiji. Transportne poti so z uporabo optimiziranega načrtovanja poti sistematično skrajšane.

Vozila
Vozila

Optimiziramo porabo goriva svojih vozil in zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov. Službena vozila postopoma zamenjujemo z modeli vozil, ki so okolju prijazni.

Vozila

Optimiziramo porabo goriva svojih vozil in zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov. Službena vozila postopoma zamenjujemo z modeli vozil, ki so okolju prijazni.

Lokacije
Lokacije

Pri gradnji se upoštevajo vidiki zelene gradnje (shranjevanje deževnice, fotonapetostni sistemi, materiali, ki jih je mogoče reciklirati ter ogrevanje s toplotnimi črpalkami).

Lokacije

Pri gradnji se upoštevajo vidiki zelene gradnje (shranjevanje deževnice, fotonapetostni sistemi, materiali, ki jih je mogoče reciklirati ter ogrevanje s toplotnimi črpalkami).

Druge dejavnosti
Druge dejavnosti

Z optimizacijo strmimo k bolj okolju prijazni politiki. Račune, dostavne sezname in potrdila pošiljamo v digitalni obliki. Poslužujemo se videokonferenc, zaradi česar zmanjšujemo število poslovnih potovanj.

Druge dejavnosti

Z optimizacijo strmimo k bolj okolju prijazni politiki. Račune, dostavne sezname in potrdila pošiljamo v digitalni obliki. Poslužujemo se videokonferenc, zaradi česar zmanjšujemo število poslovnih potovanj.

Standard ISO 14001 GLS Slovenija
 

Ravnanje z okoljem: v skladu s standardom ISO 14001

GLS zagotavlja, spremlja in izboljšuje kakovost in trajnost s sistemom za upravljanje kakovosti in okolja po vsej Evropi. Podjetje je certificirano v skladu z DIN ISO 9001: 2015 in 14001: 2015 pri DQS, enem največjih mednarodnih izdajateljev certifikatov o upravljanju. GLS kot tak ustreza mednarodno priznanim visokim standardom.

EcoVadis srebrni certifikat
 

Trajnostna prizadevanja skupine GLS so nagrajena s srebrnim certifikatom EcoVadis

Prizadevanja skupine GLS za povezovanje ljudi po vsem svetu ob hkratnem varovanju okolja za prihodnje generacije so bila nagrajena s srebrnim certifikatom EcoVadis. EcoVadis je mednarodni ponudnik ocen trajnosti za več kot 90.000 podjetij, ki ponuja vodilno rešitev za spremljanje in optimizacijo trajnosti v svetovnih dobavnih verigah. EcoVadis drži podjetja do najvišjih možnih standardov. GLS se uvršča med najboljših 7 % industrije poštnih, kurirskih in multimodalnih tovornih dejavnosti. Visoka ocena skupine GLS Group s strani EcoVadis tako odraža prizadevanja podjetja v celotnem spektru družbene odgovornosti podjetij.

Okoljsko ravnovesje GLS Slovenia

Okoljsko ravnovesje

GLS redno vodi evidenco in spremlja svoj napredek na področju varstva okolja. Od leta 2008/09 znotraj Skupine GLS izvaja oceno okoljske uspešnosti, v kateri so zbrani podatki o emisijah, porabi surovin in odstranjevanju odpadkov. GLS v svojem trenutnem poročilu o trajnosti objavlja podatke o razvoju na področju emisij. Uporabljena metoda za izračun emisij ustreza standardu za toplogredne pline ISO 14064-1. GLS izračunava emisije CO2 na pošiljko na podlagi notranje ocene vplivov na okolje.

 
Climate Partner
 

Trajnostni razvoj

Climate Protect

Strategija GLS Slovenia temelji na zmanjševanju, izogibanju in kompenzaciji emisij. Naša prednostna naloga je zmanjševanje in izogibanje emisijam. To vključuje emisije, ki izvirajo iz našega delovanja in tiste, ki prihajajo iz posrednih virov, kot je nakup električne energije ali ogrevanje naših prostorov. Zmanjševanje in izogibanje emisijam je ključnega pomena za naše dolgoročne ambicije, da do leta 2045 dosežemo ničelne emisije. Da bi izravnali emisije GLS Slovenia, smo se povezali z organizacijo ClimatePartner za podporo projektom, ki preprečujejo izpust CO2. ClimatePartner ščiti obstoječe gozdove in vlaga v širjenje obnovljivih virov energije po vsem svetu in se bori za zaščito podnebja.

Preverite osvežene podatke tukaj.