Socialna, ekološka in gospodarska odgovornost

Skupina GLS se kot vodilni ponudnik storitev dostave paketov v Evropi zaveda svoje posebne odgovornosti do okolja in družbe.

GLS razume trajnost kot celovit koncept, ki vključuje tako ekološke kot tudi socialne in gospodarske vidike družbene odgovornosti.

To pomeni, da gresta zagotavljanje odličnosti v dostavni logistiki za stranke in varnost zaposlitve za zaposlene z roko v roki. GLS s svojo storitvijo prispeva tudi k mobilnosti in zanesljivi oskrbi z blagom, ki sestavljata hrbtenico gospodarstva.

Cilj Skupine GLS je doseganje trajnostnih gospodarskih uspehov v skladu z varovanjem okolja za prihodnje generacije. GLS je tudi podjetje, ki je socialno angažirano v družbi, za katero deluje.

Prenesite poročila o trajnosti

GLS se je zavezal k odgovornemu ravnanju z okoljem. To vključuje odgovorno uporabo surovin in zmanjševanje emisij.

GLS se zaveda svoje družbene odgovornosti in prepoznava svoje obveznosti do zaposlenih, partnerjev in ljudi v stiski.

Zanesljivost, natančnost, preglednost in standardi uspešnosti so v središču naših vsakodnevnih prizadevanj.