Varna dostava

Izvoz v Veliko Britanijo je v rokah GLS, vedno varen. Kot podružnica British Royal Maila smo specializirani za poslovanje z Veliko Britanijo!

Izkušnje

Kot specialisti na področju eksporta in carinjenja, poskrbimo za specifične potrebe naših strank, ki poslujejo mednarodno.

Paketi (izdelki s komercialno vrednostjo) za dostavo v Veliko Britanijo morajo biti opremjeni s komercialnim računom v angleščini. Priloženi morajo biti trije izvodi in v kuverti pritrjeni na zunanjo stran paketa. Medtem pa izdelkom brez komercialne vrednosti priložite predračun (npr. vzorci, darila).

Dokument mora vsebovati naslednje informacije:

  • Podatki prodajalca
  • Podatki kupca: kontaktna oseba, telefonska številka, e- mail naslov, davčna številka uvoznika (račun v vrednosti pod ali enako 135 GBP) ali EORI številka uvoznika (račun v vrednosti nad 135 GBP)
  • Specifikacija blaga: naziv izdelka, količnina izdelkov, tarifna številka izdelka (povezava do seznama tarifnih številk: https://www.tariffnumber.com ), vrednost izdelka, neto in bruto teža izdelka ter izvor izdelka. Ti podatki morajo biti specificirani za vsak izdelek v paketu. Izdelki z isto tarifno številko, poreklom morajo biti ustrezno sešteti.
  • EORI številka izvoznika in uvoznika
  • Datum in številka računa
  • Celotna faktura mora biti v angleškem jeziku
  • GLS sledilna številka paketa

EORI številka

Za carinsko posredovanje je potrebna EORI številka. Za pošiljke v Veliko Britanijo potrebujete tako EORI številko izvoznika, kot EORI številko uvoznika v Veliko Britanijo.

Dodelitev številke EORI za slovenske gospodarske subjekte in fizične osebe

Gospodarskim subjektom, ki so ustanovljeni v Sloveniji in slovenskim fizičnim osebam ni potrebno vlagati nobenih zahtevkov za pridobitev EORI številke. Če pa boste prvič carinili v drugi državi članici EU je potrebno izvesti aktivacijo EORI številke. Aktivacijo opravi pristojni organ na podlagi zaprosila po elektronski pošti. Aktivacijo izvedete na e-naslov: E: eori.fu(at)gov.si. Številka EORI je za gospodarske subjekte enaka veljavni davčni številki s predpono SI, za fizične osebe je enaka veljavni davčni številki s predpono SI in na koncu s črko O.

B2B ter B2C paketi se v Veliko Britanijo lahko pošljejo z Incotermom 20 (vrednost računa nad 135 GBP) ter z Incotermom 18 (vrednost računa pod ali enako 135 GBP).

V primeru pošiljanja B2C paketa z Incotermom 18, izvoznik poravna tudi strošek davka v Veliki Britaniji. V tem primeru mora izvoznik davčno številko pred pošiljanjem paketa pridobiti na naslednji povezavi britanskega davčnega organa ( https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat ).

V primeru pošiljanja paketa z Incotermom 20 pošiljatelj nosi stroške prevoza ter izvoznega carinjenja, prejemnik pa stroške uvoznega carinjenja ter davke in dajatve v Veliki Britaniji.

V primeru pošiljanja B2C paketa z Incotermom 18 pošiljatelj nosi stroške prevoza, izvoznega carinjenja, uvoznega carinjenja ter uvoznega davka.

V primeru pošiljanja B2B paketa z Incotermom 18 pošiljatelj nosi stroške prevoza, izvoznega carinjenja, uvoznega carinjenja, uvozni davek pa plača izvoznik ali uvoznik, številka plačnika uvoznega davka mora biti navedena na računu. Če plača davek uvoznik, mora biti na računu zavedeno ''Use importer account for VAT to HMRC''.

Urediti morate vnos carinski podatkov na portalu AEB. Za dostop do tega portala se je potrebno obrniti na našo prodajno službo na elektronskem naslovu: prodaja@gls-slovenia.com

Na e- mail naslov carine@gls-slovenia.com pošljite žigosano in podpisano original fakturo, na sam paket pa priložite podpisano in žigosano fakturo v 3 izvodih.