Varstvo okolje

Pri GLS skrbimo za svoj vpliv na svet okoli nas. Vsak paket in z njim povezani logistični in transportni procesi vplivajo na naravne vire in povzročajo emisije ogljika. Želimo nadaljevati naše poslanstvo pri povezovanju ljudi po vsem svetu, hkrati pa varovati okolje za prihodnje generacije. Zato sta varstvo podnebja in okolja osrednji sestavini naših trajnostnih dejavnosti. Uvedli smo našo okoljsko strategijo Climate Protect za celotno skupino, katere cilj je povečati naš vpliv na varstvo okolja in zagotoviti, da se znanje in prizadevanja delijo in izvajajo v naši celotni mednarodni mreži. Konec leta 2023 se je skupina GLS zavezala, da bo določila kratkoročne in dolgoročne znanstveno utemeljene cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v svojih dejavnostih v skladu s pobudo Science Based Targets. Preberite več o naši zavezi tukaj.

Poleg tega je v sodelujočih podjetjih GLS na voljo kompenzacijski program. Emisije ogljika, ki nastanejo pri prevozu paketov in tovornih pošiljk, ter emisije ogljika iz zgradb in poslovnih potovanj, se izravnajo prostovoljno. Več o kompenzacijskem programu GLS Slovenija preberite tukaj

Spodaj si lahko prenesete aktualen dokument o našem trajnostnem razvoju.

Prenesi

Načrtovanje prevoza
Načrtovanje prevoza

GLS uporablja sodobna orodja za načrtovanje, ki temeljijo na informacijski tehnologiji. Transportne poti so z uporabo optimiziranega načrtovanja poti sistematično skrajšane.

Načrtovanje prevoza

GLS uporablja sodobna orodja za načrtovanje, ki temeljijo na informacijski tehnologiji. Transportne poti so z uporabo optimiziranega načrtovanja poti sistematično skrajšane.

Vozila
Vozila

Optimiziramo porabo goriva svojih vozil in zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov. Službena vozila postopoma zamenjujemo z modeli vozil, ki so okolju prijazni- z električnimi tovornimi vozili in električnimi osebnimi vozili ter z uporabo koles na območjih kjer je to mogoče.

Vozila

Optimiziramo porabo goriva svojih vozil in zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov. Službena vozila postopoma zamenjujemo z modeli vozil, ki so okolju prijazni- z električnimi tovornimi vozili in električnimi osebnimi vozili ter z uporabo koles na območjih kjer je to mogoče.

Lokacije
Lokacije

Fotovoltaiko uporabljamo na našem glavnem HUB-u in sortirnici v Ljubljani.

Lokacije

Fotovoltaiko uporabljamo na našem glavnem HUB-u in sortirnici v Ljubljani.

Druge dejavnosti
Druge dejavnosti

Račune, dostavne sezname in potrdila pošiljamo v digitalni obliki. Vse pogodbe so podpisane elektronsko in tudi hranjene v digitalni obliki in niso na voljo v papirnati obliki. Poslužujemo se videokonferenc, zaradi česar zmanjšujemo število poslovnih potovanj. V primeru, da je papirnat izvod nujno potreben, uporabljamo recikliran papir.

Druge dejavnosti

Račune, dostavne sezname in potrdila pošiljamo v digitalni obliki. Vse pogodbe so podpisane elektronsko in tudi hranjene v digitalni obliki in niso na voljo v papirnati obliki. Poslužujemo se videokonferenc, zaradi česar zmanjšujemo število poslovnih potovanj. V primeru, da je papirnat izvod nujno potreben, uporabljamo recikliran papir.

Climate Partner
 

Trajnostni razvoj

Climate Protect

Strategija GLS Slovenia temelji na zmanjševanju, izogibanju in kompenzaciji emisij. Naša prednostna naloga je zmanjševanje in izogibanje emisijam. To vključuje emisije, ki izvirajo iz našega delovanja in tiste, ki prihajajo iz posrednih virov, kot je nakup električne energije ali ogrevanje naših prostorov. Zmanjševanje in izogibanje emisijam je ključnega pomena za naše dolgoročne ambicije, da do leta 2045 dosežemo ničelne emisije. Da bi izravnali emisije GLS Slovenia, smo se povezali z organizacijo ClimatePartner za podporo projektom, ki preprečujejo izpust CO2. ClimatePartner ščiti obstoječe gozdove in vlaga v širjenje obnovljivih virov energije po vsem svetu in se bori za zaščito podnebja.

Preverite osvežene podatke tukaj.

Standard ISO 14001 GLS Slovenija
 

Ravnanje z okoljem: v skladu s standardom ISO 14001

GLS deluje okolju prijazno in v vseh nacionalnih podružnicah izvaja trajnostne projekte. GLS je pridobil certifikat ISO 14001:2015 za svoj sistem ravnanja z okoljem v vseh evropskih državah. Ta globalno veljaven in priznan standard je eno najpomembnejših meril okoljskega upravljanja tako za proizvodna podjetja kot ponudnike storitev.

Standard ISO 14001 GLS Slovenija
 

Ravnanje z okoljem: v skladu s standardom ISO 9001

GLS zagotavlja, spremlja in izboljšuje kakovost in trajnost s sistemom za upravljanje kakovosti in okolja po vsej Evropi. Podjetje je certificirano v skladu z DIN ISO 9001: 2015 in 14001: 2015 pri DQS, enem največjih mednarodnih izdajateljev certifikatov o upravljanju. GLS kot tak ustreza mednarodno priznanim visokim standardom.

EcoVadis srebrni certifikat
 

Trajnostna prizadevanja skupine GLS so leta 2024 nagrajena s srebrnim certifikatom EcoVadis

Trajnostna prizadevanja skupine GLS Group so bila nagrajena s srebrnim certifikatom EcoVadis. EcoVadis preučuje vrsto meritev v kategorijah: okolje, trajnostna nabava, etika, delo in človekove pravice ter ocenjuje podjetja glede na najvišje možne standarde. Ocena vplivov na okolje skupine GLS Group: 90/100, postavlja podjetje med 2 % najbolje ocenjenih podjetij v industriji poštnih, kurirskih in tovornih prevozov v kategoriji okolja. Na splošno je GLS med 6 % najboljših podjetij v poštni, kurirski in tovorni industriji, ki jih ocenjuje EcoVadis.

Okoljsko ravnovesje GLS Slovenia

Eko odtis

GLS redno vodi evidenco in spremlja svoj napredek na področju varstva okolja.

Vsako leto zbiramo in konsolidiramo vse podatke v zvezi z našimi tremi ciljnimi kategorijami – emisije, viri in ravnanje z odpadki – z več kot 350 lokacijami po vsej Evropi. Uporabljena metodologija temelji na protokolu o toplogrednih plinih in standardu ISO 14064 ter jo zunanje preverja organizacija DEKRA. Naš "Eko-odtis" zagotavlja tudi osnovo za izračun emisij ogljika za vsak posamezen poslani paket.

 
SBTi
 

Science based targets

GLS nenehno izvaja ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje emisij ogljika. Z zavezo SBTi je GLS naredil naslednji korak, da zagotovi, da je naša pot zmanjšanja v skladu z najnovejšo podnebno znanostjo. Znanstveno utemeljeni cilji (SBT) dajejo podjetjem jasno opredeljeno pot za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v skladu z omejitvijo globalnega segrevanja na 1,5 °C. GLS je decembra 2023 podpisal izjavo, da namerava razviti in vzpostaviti kratkoročne in dolgoročne SBT.