Najdi GLS Paketno trgovino ali GLS Paketomat

Za občasne pošiljatelje so GLS Paketne trgovine in Paketomati odlična rešitev za zanesljivo
paketno distribucijo. Služijo kot priročne prevzemne ali oddajne točke. GLS Paketne trgovine
imajo zelo dolge delavnike, GLS Paketomati pa so na voljo 24 ur na dan. V Sloveniji imamo okoli 400 Paketnih trgovin in 45 Paketomatov. Paketne trgovine so vključene v obstoječe trgovine ali bencinske servise, Paketomati pa se nahajajo na območjih z visoko obiskanostjo.

GLS Paketne trgovine

GLS Paketomati