Polityka prywatności

GLS Poland jest spółką zależną General Logistics Systems B.V., Amsterdam (GLS). GLS świadczy niezawodne usługi wysokiej jakości w zakresie logistyki paczek oraz przesyłek ekspresowych, a także produktów okołologistycznych o wartości dodanej.

GLS Poland bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych, w związku z czym dane osobowe klientów są gromadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W zakres tego typu danych wchodzi między innymi imię, nazwisko wraz z adresem lub numerem telefonu lub datą urodzenia. Informacje niezwiązane bezpośrednio z tożsamością danej osoby, dotyczące np. ulubionych stron internetowych lub liczby użytkowników strony, nie są uznawane za dane osobowe.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych/Polityka cookies

1. Każdorazowe wejście użytkownika na witrynę GLS powoduje zapisanie danych w pliku dziennika. W zakres tymczasowo przechowywanych danych wchodzi:

  • numer IP komputera, z którego otrzymano zapytanie
  • nazwa domeny
  • data i godzina dostępu
  • kod odpowiedzi HTTP
  • odwiedzone strony
  • nazwa i wersja systemu operacyjnego
  • nazwa i wersja przeglądarki
  • rozdzielczość ekranu.

2. Korzystanie ze stron GLS może wiązać się ze stosowaniem przez serwery GLS plików cookies. Pliki te są wykorzystywane przez administratorów witryny. Każdy użytkownik może tak skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, aby pliki cookies nie były przez nią akceptowane. W takiej sytuacji na komputerze osoby odwiedzającej witrynę nie zostaną zapisane żadne dane. Informacje przechowywane w plikach cookies nie będą przesyłane do GLS.

3. GLS stosuje wyraźny podział swojej witryny na strefę ogólnodostępną i strefę zamkniętą. Przy wykorzystaniu strefy zamkniętej realizowane są niektóre aspekty umowy zawartej pomiędzy klientem a GLS. Dostęp do strefy zamkniętej wymaga posiadania loginu generowanego przez GLS.

W strefie otwartej znajduje się między innymi formularz do kontaktu emailowego, funkcja "Track&Trace", a także wyszukiwarka punktów nadania i odbioru paczek (ParcelShop). Do rozpatrzenia zapytania składanego przy pomocy formularza kontaktu emailowego konieczne jest podanie określonych danych, takich jak imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, itd. Podanych nam danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy, ani w żaden inny sposób nie udostępniamy osobom trzecim.

4. Zapisane dane są w sposób anonimowy grupowane w celach statystycznych. Dane statystyczne służą do oceny sposobu korzystania z witryny GLS przez osoby ją odwiedzające. W szczególności dotyczy to kolejności odwiedzania poszczególnych stron, a także ścieżek przemieszczania się pomiędzy stronami. GLS wykorzystuje te informacje do zwiększania użyteczności i poprawy warunków korzystania z witryny.

5. Witryna GLS korzysta z Google Analytics, czyli usługi analitycznej oferowanej przez Google Inc. („Google"). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek), czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, umożliwiających analizę sposobu, w jaki użytkownik korzysta z danej witryny. Generowane przez pliki cookie informacje (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane na znajdujący się na terytorium USA serwer Google, a następnie na nim zapisywane. Jeżeli na witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP, wówczas adresy poszczególnych użytkowników zostają skrócone przed ich przesłaniem na terytorium Unii Europejskiej lub innych państw, będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach adres IP jest przesyłany w pełnej postaci na serwer Google w USA, gdzie następuje jego skrócenie. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny, w celu sporządzania przeznaczonych dla operatora witryny raportów na temat ruchu w witrynie, a także do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Ponadto, Google udostępnia tego rodzaju informacje osobom trzecim w określonych sytuacjach, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoba trzecia przetwarza dane na zlecenie Google. W żadnym razie Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że może to spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji dostępnych w witrynie. Ponadto użytkownik może zablokować zapis danych wygenerowanych przez pliki cookie (w tym swojego adresu IP) i dotyczących sposobu korzystania z witryny, a także zablokować przetwarzanie danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Witryna GLS korzysta z rozszerzenia Google Analytics „ga('set', 'anonymizeIp', true);“, które zapewnia anonimizację adresów IP („maskowanie IP").

6. Ta strona korzysta z remarketingu firmy Google Inc. Ta funkcja służy do prezentowania użytkownikom witryny w sieci reklamowej Google reklam opartych na ich zainteresowaniach. „Plik cookie” będzie przechowywany w przeglądarce użytkownika strony internetowej, która umożliwia rozpoznanie odwiedzającego, gdy uzyskuje on dostęp do stron należących do sieci reklamowej Google.
Odwiedzającym na tej stronie można wyświetlać reklamy związane z treściami, do których wcześniej użytkownik miał dostęp, w witrynach korzystających z funkcji remarketingowej Google.
Według własnych informacji, Google nie gromadzi żadnych danych osobowych w tym procesie. Jeśli jednak nie zgadzasz się na remarketing Google, zawsze możesz ją wyłączyć, wprowadzając odpowiednie ustawienia na stronie http://www.google.com/settings/ads .
Alternatywnie możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie w reklamach opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem Network Advertising Initiative, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

Bezpieczeństwo danych osobowych

GLS podejmuje wszelkie możliwe działania techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika przed utratą i wykorzystaniem w niewłaściwym celu. Dane użytkownika zapisywane są w bezpiecznym środowisku operacyjnym, niedostępnym dla osób postronnych. Ponadto, pracownicy GLS są zobowiązani do poufnego traktowania danych osobowych i podpisują stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Wszelkie dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych w GLS Poland znajdą Państwo tutaj .