Jako działający na skalę międzynarodową dostawca usług kurierskich Grupa GLS opowiada się za uczciwą konkurencją, uczciwością i odpowiedzialnością.

happy sisters
 

Kodeks Standardów Biznesowych

Kodeks Standardów Biznesowych stanowi podstawę wszystkich działań biznesowych Grupy GLS. Ponadto wskazuje na zobowiązania Grupy GLS wobec jej interesariuszy.

man with parcel

Kodeks Postępowania dla Dostawców

GLS oczekuje od swoich dostawców przestrzegania standardów określonych w niniejszym Kodeksie postępowania dla dostawców, wdrożenia ich przy użyciu odpowiednich środków oraz przestrzegania ich w swojej działalności biznesowej.

 
współczesne niewolnictwo
 

Ustawa o współczesnym niewolnictwie

General Logistics Systems B.V. (GLS) jest częścią Royal Mail Group.

Royal Mail plc zobowiązuje się do odegrania swojej roli w zapobieganiu wszelkim przypadkom nowoczesnego niewolnictwa w swojej działalności i łańcuchu dostaw.

Przeczytaj oświadczenia Royal Mail Modern Slavery Act.

uśmiechnięte dziecko z żarówką

Normy środowiskowe

Ochrona zasobów i redukcja emisji mają kluczowe znaczenie w GLS. Razem ze swoimi pracownikami, klientami i dostawcami, GLS chce stać się jednym z wiodących dostawców zrównoważonych usług kurierskich.

 

Procedura Whistleblower / Ombudsman

Zgłoszeniom w ramach procedury Whistleblowing do Dr Bucherta i WKB podlegają jedynie naruszenia lub obejścia obowiązującego prawa.

Reklamacje, skargi, nieprawidłowości prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy

Procedura Whistleblowing

Wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi i osoby trzecie mogą kontaktować się w powyższych sprawach z:

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa
Paderewskiego 7, 61-770 Poznań
Tel.: 22 201 00 95 (pon - pt, w godz. 8:00-20:00)
E-mail: gls_zgloszenia@wkb.pl

Przy przyjmowaniu zgłoszeń, WKB działa z należytą starannością, zgodnie z prawem i zasadami etyki zawodowej. WKB zapewnia poufność danych i tożsamości zgłaszających, oraz każdej osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu. Przedstawiciele WKB są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, w związku z czym utrzymują w pełnej dyskrecji sprawy oraz informacje uzyskane w toku współpracy z GLS Poland, z wyjątkiem sytuacji, gdy WKB użyje takich informacji w celu należytego wykonania swoich obowiązków, lub jeżeli obowiązek ich ujawnienia wyniknie z przepisów prawa.

lub

Adwokat dr Rainer Buchert
Kaiserstraße 22
60311 Frankfurt nad Menem
Niemcy
Tel: +49 69 710 33 330 lub +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-Mail: kanzlei@dr-buchert.de

Formularz kontaktowy

Dr Buchert nie będzie rozpatrywał skarg dotyczących spraw, które nie mają charakteru karnego lub innego równie poważnego. W razie wątpliwości udzieli porady, jak należy dalej postępować w rzeczonej sprawie.

Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone z poszanowaniem anonimowości. Osoba kontaktowa (adwokat dr Buchert) objęty jest zasadą zachowania tajemnicy zawodowej, która zabrania mu ujawniać tożsamość dzwoniących bez ich wyraźnej zgody. Ma on także prawo odmówić wydania dowodów (włącznie z tożsamością zgłaszającego), nawet jeśli zażąda tego sąd. Skargi trafiające do rzecznika/adwokata zostaną przekazane Grupie GLS wyłącznie po otrzymaniu zgody zgłaszającego.

Oczywiście, wątpliwości dotyczące powyższych spraw mogą być również zgłaszane do bezpośredniego przełożonego pracownika lub innej osoby kontaktowej w ramach Grupy GLS.

Kontakt do Pełnomocnika ds Zgodności GLS Poland:
E-Mail: compliance@gls-poland.com