Społeczny, ekologiczny i ekonomiczny

Jako wiodący europejski dostawca usług kurierskich, Grupa GLS jest w pełni świadoma swojej szczególnej odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa. Dla GLS zrównoważony rozwój to szeroko rozumiana idea obejmująca zarówno ekologiczne, społeczne, jak i ekonomiczne aspekty odpowiedzialności firmy. Oznacza to zapewnienie klientom Grupy prof

sjonalnej obsługi w logistyce paczek, a jednocześnie bezpiecznych miejsc pracy pracownikom. Swoimi usługami GLS przyczynia się także do mobilności i niezawodnych dostaw towarów, co stanowi podstawę gospodarki.

Celem Grupy jest osiągnięcie trwałego sukcesu gospodarczego przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. GLS to firma zaangażowana w losy społeczeństwa, dla którego i w którym działa. Zachęcamy do zapoznania się z ostatnim Raportem ESG Grupy GLS oraz wcześniejszymi raportami zrównoważonego rozwoju.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Zaangażowani na rzecz przyszłości

Troska o środowisko jest integralnym elementem strategii rozwoju i misji GLS. Staramy się efektywnie wykorzystywać zasoby i optymalizujemy procesy, aby oddziaływanie na środowisko podczas dostarczania przez GLS przesyłek było jak najmniejsze.

Pojazdy

GLS zwiększa efektywność zużycia paliwa i ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Cała flota jest stopniowo wymieniana na bardziej ekologiczne modele, włącznie z pojazdami należącymi do podwykonawców oraz samochodami służbowymi.

Planowanie tras transportowych

Do poprawy procesów operacyjnych i procedur transportowych GLS wykorzystuje nowoczesne narzędzia planowania oparte na technologii IT. Trasy transportowe są systematycznie skracane poprzez optymalizację systemów planowania.

Budynki

Na terenie naszych lokalizacji inwestujemy m. in. w panele fotowoltaiczne, a oświetlenie sukcesywnie wymieniamy na LED-owe. 85% energii wykorzystywanej w naszych biurach i magazynach pochodzi z odnawialnych źródeł.

Pozostałe działania

GLS ulepsza zdecydowaną większość procedur, aby uczynić je jeszcze bardziej przyjaznymi dla środowiska m.in.: wprowadzając w Europie e-faktury, elektroniczne listy doręczeń i potwierdzenia. Wideokonferencje pozwalają zmniejszyć liczbę delegacji.

W całej Europie

Dzięki ogólnoeuropejskim systemom zarządzania jakościowego i środowiskowego, GLS gwarantuje wysoką jakość oraz zrównoważony rozwój. Posiada certyfikaty DIN ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 wydane przez DQS, uznaną w skali globalnej firmę audytorską. Te zaawansowane systemy spełniają wysokie, międzynarodowe normy.

Jakość najwyższym priorytetem

Poprzez precyzyjnie określone procesy, konkretne wytyczne wraz z procedurami kontrolnymi oraz regularne audyty, GLS jest w stanie zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Kluczowe wskaźniki jakości są stale monitorowane.

Docenione zarządzanie środowiskowe

GLS jest firmą proekologiczną, która wciela w życie ideę zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Certyfikat ISO 14001 za system zarządzania środowiskowego został przyznany 18 spółkom Grupy GLS. Ta, uznana na arenie międzynarodowej, norma uważana jest przez producentów i usługodawców za jedną z najważniejszych pod względem zarządzania środowiskowego.

Uznaje się, że norma ta jest jedną z najważniejszych w zakresie zarządzania środowiskowego przez producentów i usługodawców.

Certyfikat GDP dla transportu produktów medycznych

GLS otrzymał również certyfikat zgodności z GDP (Good Distribution Practice, tj. Dobra Praktyka Dystrybucji) w Belgii, Danii, Niemczech, Francji, Irlandii i Luksemburgu. Wytyczne GDP są wiążące na terenie Unii Europejskiej dla hurtowni farmaceutycznych. Oddziały GLS w tych sześciu krajach spełniają rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny, dotyczące transportu produktów leczniczych stosowanych u ludzi bez potrzeby zachowywania temperatury kontrolowanej.

Ekologiczny rower kurierski GLS doręczający paczki do Odbiorców

Climate Protect

Już od 2008 roku Grupa GLS realizuje inicjatywy proekologiczne. Obecnie to dojrzały i kompleksowy program, stanowiący integralny element naszej strategii rozwoju.

Pracownicy GLS podczas burzy mózgów

ThinkSocial

Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników, działalność społeczna i wsparcie kultury i sportu - dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń.

Dziecko patrzące w dal przez ekologiczną lornetkę Dziecko patrzące w dal przez ekologiczną lornetkę

Odpowiedzialne działania

Dbanie o nasze środowisko to główna zasada GLS, wprowadzana w życie każdego dnia przez pracowników w całej Europie. W 2008 roku GLS wdrożył swoją inicjatywę środowiskową ThinkGreen, której celem jest koordynowanie i aktywna promocja różnorodnych działań wewnątrz Grupy GLS. Obecnie realizowany jest przez Grupę kolejny proekologiczny program Climate Protect.

Pozwala on wdrażać i koordynować różnego rodzaju działania aktywnie wspierające ochronę środowiska, przede wszystkim w trzech obszarach:

odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów,
optymalizacji zarządzania odpadami,
ograniczania emisji.

Dodatkowo konsekwentnie wprowadzamy m.in. zero- i niskoemisyjne pojazdy oraz zaawansowane narzędzia cyfrowe służące do optymalizacji procesów logistycznych.

Impulsem i motywacją do realizacji działań ekologicznych są dla nas poczucie odpowiedzialności za środowisko, wzrost powszechnej świadomości ekologicznej oraz rozwój „zielonych” technologii.

Pracownik GLS podczas swojego dnia pracy Pracownik GLS podczas swojego dnia pracy

Odpowiedzialność społeczna

Dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń

W GLS pracują ludzie wywodzący się z wielu grup etnicznych, kręgów kulturowych i religijnych, o zróżnicowanych poglądach. Wzajemne uznanie, szacunek i zrozumienie w codziennych kontaktach z pracownikami i partnerami to ważne zasady obowiązujące w Grupie.

Rozwój pracowników to fundamentalny element strategii GLS – celem Grupy jest zapewnienie długoterminowego sukcesu, zarówno dla firmy, jak i osób w niej zatrudnionych.

Ponadto, bardzo ważną kwestią dla kadry zarządzającej i szeregowych pracowników jest pomoc potrzebującym. Spółki GLS w całej Europie wspierają wybrane lokalne inicjatywy społeczne poprzez bezpośrednie darowizny oraz zapewnianie bezpłatnych usług przewozowych.


GLS wspiera sport

Jako jedna z wiodących firm logistycznych, GLS wspiera wydarzenia sportowe, zawodników odnoszących sukcesy na arenie międzynarodowej oraz młodzież rozpoczynającą swoją przygodę ze sportem.

Żużel, GLS , sponsoring przez firmę kurierską

Żużel

W latach 2017 - 2019 GLS był dumnym sponsorem polskiej Reprezentacji oraz partnerem najważniejszych żużlowych wydarzeń w Polsce.

Bieganie, Business Run, sponsoring firmy kurierskiej

Bieganie

Klub Biegacza, sponsoring Poland Business Run oraz Biegu Lwa pokazuje wsparcie GLS Poland dla tej dyscypliny sportowej.

Żużlowcy sponsorowani przez GLS

GLS wspiera żużel

W 2018 roku, GLS zwiększył swoje wsparcie na rzecz żużla angażując się w najważniejsze wydarzenia w tej dyscyplinie. Firma została oficjalnym partnerem FIM Speedway Grand Prix w Polsce oraz nowej formuły Monster Energy FIM Speedway of Nations. W kraju, GLS został również oficjalnym partnerem PGE Ekstraligi i kontynuuje sponsoring Żużlowej Reprezentacji Polski.

GLS wspiera bieganie

Zaangażowanie w sport i lokalną społeczność

W 2018 oraz w 2019 r. GLS był głównym partnerem Biegu Lwa, który odbył się pod Poznaniem, niedaleko centrali firmy. Głównym celem tego biegu nie jest sportowy sukces, lecz budowa poczucia wspólnoty. Wydarzenie przyciąga ok. 3500 sportowców w różnym wieku, którzy mogą biec na kilku dystansach. GLS zadbał o atrakcje dla całej rodziny, w tym dla najmłodszych.

GLS wspiera Poland Business Run

Poland business run

Wspólny bieg z kolegami z pracy w szczytnym celu: ponad 16 tys. uczestników wystartowało jednocześnie w 7 miastach dla Fundacji „Poza Horyzonty”. GLS Poland, jako sponsor główny, wspierał 3 z tych charytatywnych wydarzeń. Biegi odbyły się w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Środki zebrane z opłat startowych zostały przekazane Fundacji założonej przez Jaśka Melę, która wspiera finansowo zakup wysokiej jakości protez dla osób po amputacji.

GLS Poland biega

W listopadzie 2016 r. GLS Poland założył Klub Biegacza. Prawie 70 osób reprezentuje firmę w biegowych wydarzeniach odbywających się na terenie Polski (na dystansie 5 km, 10 km oraz w maratonach i półmaratonach). GLS wspiera Klub poprzez finansowanie opłat startowych oraz zapewnienie firmowych koszulek biegowych.