Informacje o firmie

Nazwa firmy:
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.

Reprezentowana przez Zarząd w składzie:
Marta Ludwiczak - Członkini Zarządu GLS Poland
Tomasz Zwiercan - Członek Zarządu GLS Poland
Gergely Farkas - Członek Zarządu GLS Poland

Dane rejestrowe Spółki
Sad Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000005009

Numer NIP
PL-785-15-61-831

Numer rejestrowy BDO
000134659

Kapitał zakładowy:
16.311.638,00 PLN

Adres:
General Logistics Systems
Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo
62-052 Komorniki
Poland

Infolinia
+48 46 814 82 20
(koszt wg stawek operatora osoby dzwoniącej)

E-mail
office@gls-poland.com

Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów dla konsumentów:
Komisja Europejska stworzyła internetową platformę rozstrzygania sporów („platforma ODR"). Platforma stanowi punkt kontaktowy służący rozstrzyganiu pozasądowych sporów konsumenckich dotyczących zobowiązań umownych wynikających z transakcji internetowych. Platforma ODR jest dostępna dla konsumentów pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Kontakt