Yderligere miljø- og klimainitiativer i GLS

Et ansvarligt forbrug af jordens ressourcer samt reduktion af vores CO2e-udledninger er essentielt for at levere pakker mere miljøvenligt. Vi måler årligt miljøpåvirkningen af vores forretningsaktiviteter, så vi kan følge med i vores CO2e-reduktion fra år til år. Den største kilde til udledning stammer fra vores transportflåde, som fragter pakker på tværs af landsdele, for dernæst at distribuere dem til en modtager. Derfor prioriterer vi overgangen fra en fossildrevet til en elektrisk transportflåde. Men udover løbende at få flere elektriske varebiler på vejene, har vi også valgt at benytte klimakompensation, som du kan læse mere om her . Derudover har vi indført en række tiltag, der allerede har reduceret vores klimaaftryk.

100% grøn strøm certificeret af ørsted

100 % grøn strøm

I GLS Denmark bruger vi udelukkende 100 % certificeret grøn strøm på alle vores lokationer.

Certificeringen fra Ørsted (1. april 2021 – 31. december 2023) har garanteret, at alt den strøm vi brugte i perioden, blev modsvaret af vedvarende energi produceret af europæiske vindmøller.

Certificeringen for grøn strøm i 2024 er købt gennem EnergiFyn, som dermed sikrer, at alle pakker på vores depoter i Danmark sorteres – og at nogle pakker leveres – med certificeret grøn strøm fra vindmøller ved Nejst i Nordjylland.

 
pakke bliver læsset optimeret
 

Optimering af pakkeruter

Vi fokuserer på at optimere vores ruter, så vi kører færrest mulige kilometer, når vi hvert år leverer millionvis af pakker i hele landet. De færre kilometer på vejene er gavnligt på flere parameter, da det er bedre for miljøet, det er en mere effektiv anvendelse af chaufførernes tid og så er det naturligvis også omkostningsreducerende, når der anvendes mindre diesel og el.

Tilsvarende sørger vores disponenter i linehaul for, at lastbilerne optimeres på ruter og læsning, så de kører færrest mulige kilometer på vejene. Dertil løslæsses pakkerne i vores linehauls, således fyldningsgraden kan udnyttes 100 %.

Flere elbiler

Energioptimerede lokationer

Siden 2016 har vi fået foretaget to lovpligtige energisyn, som omfatter alle GLS Denmarks depoter. Ved et energisyn bliver alle vores depoter besøgt af en energikonsulent og en energimærkningskonsulent, som kortlægger og undersøger energiforbrugende udstyr for mulige energibesparelser. Samtidig får bygningerne et energimærke. Efter deres besøg tilpasser vi vores bygninger efter deres anbefalinger, som gennem tiden har medført udskiftning til LED-belysning, installation af varmepumper samt solceller på – indtil videre – tre af vores depoter, som kan dække noget af vores strømforbrug i dagtimerne. Dette er blot nogle af de projekter, vi har investeret i for at gøre vores bygninger energioptimerede.

 
Klimakompensationsprojekter hos GLS

Klimakompensation

Hos GLS investerer vi i klimakreditter for at finansiere global klimaindsats. Læs mere om de projekter, vi støtter.

elcykler gls

Vejen til nulemission

Vi er opmærksomme på vores indvirkning på miljøet. Derfor samarbejder alle GLS-lande om en grønnere fremtid for GLS. Dette har ført til initiativet Climate Protect, som forpligter alle GLS-lande til at reducere vores miljøpåvirkning ved at mindske CO2-udledningen.