Compliance

GLS har udrullet et system til systematisk og struktureret at identificere og forhindre compliance-risici.

Systemet er udviklet for at beskytte GLS Group og GLS-ansatte i hele koncernen, samtidig med at bevare vores positive og tillidsfulde relationer med vores samarbejdspartnere.

Vi fokuserer på følgende områder:

  • Konkurrencelovgivning
  • Korruptionsbekæmpelse
  • Overholdelse af økonomiske sanktioner
  • Forebyggelse af hvidvaskning af penge
  • Bekæmpelse af tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel

En af hjørnestenene i compliance-systemet er omfattende træning af alle GLS-ansatte – for compliance begynder med vores medarbejdere.

Compliance Officers i de enkelte lande, GLS Group’s centrale Compliance-afdeling og intern auditering er de tre vigtigste enheder af vores 3-trins compliance-system.

Compliance-konceptet følger en ensartet struktur i alle GLS-selskaberne, tilpasset nationale forhold hvor nødvendigt.

ESG-rapport 2022 - GLS Group
Forretningskodeks
Code of Conduct - Samarbejdspartnere
Bæredygtighedsstandarder - GLS Group
Modern Slavery Act - GLS Group (Engelsk)

Whistleblower / Ombudsmand

Vi har implementeret en ombudsmands- / whistleblower-ordning, der gør det muligt for GLS-ansatte, forretningsforbindelser og tredjeparter fortroligt at anmelde anliggender omkring kriminelle handlinger eller lignende alvorlige lovovertrædelser.

Advokat Dr Rainer Buchert
Kaiserstraße 22
60311 Frankfurt am Main
Tyskland

Tel: +49 69 710 33 330 or +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-Mail: kanzlei@dr-buchert.de

Kontaktformular

Dr. Buchert tager sig ikke af anliggender, der ikke omhandler kriminelle handlinger eller lignende alvorlige lovovertrædelser. Ved tvivlsspørgsmål vil han rådgive om, hvordan man kommer videre.

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt. Dr. Buchert har tavshedspligt og må ikke offentliggøre anmelders identitet uden dennes udtrykkelige samtykke. Han har også ret til at nægte at afgive vidneforklaring (også Whistleblowers identitet) efter anmodning fra en domstol. Henvendelser til ovenstående bliver først videregivet til GLS, når klagers samtykke er modtaget.

Alle anliggender vedrørende ovennævnte kan også rettes til medarbejderens nærmeste leder eller anden kontaktperson hos GLS.