Virksomhedsinformation

GLS Denmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding
CVR 10 54 97 44

GLS Express A/S
Kokmose 3
6000 Kolding
CVR 14 41 40 02

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du - som afsender af pakken og privatperson - ønsker at klage over en GLS-afgørelse, kan du indgive din klage over manglende overholdelse af Postloven eller Postbekendtgørelsen til Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V eller via Trafikstyrelsens klageformular (MitID påkrævet), jf. § 20, stk. 2 i Postbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 727 af 24/06/2011 om postbefordring og postvirksomheder).

En klage skal altid indgives til GLS, før du sender den til Styrelsen. Styrelsen kan kun behandle en klage, som har været behandlet hos GLS først. Ved indgivelse af en klage til GLS skal du angive vores formular til det formål.

GLS lokationer i Danmark depot GLS lokationer i Danmark depot

GLS lokationer i Danmark

Med mange adresser i Danmark er vores tilstedeværelse i hele landet meget synligt. Du kan se vores adresser her.