Miljø hos GLS

En dag vil vi være pakkedistributøren, der forbinder mennesker uden at udlede CO2. Vi har et mål om at levere dine pakker med nulemission inden 2045. Derfor indkøber vi senest i 2035 kun nul- og lavemissionskøretøjer. Vi har allerede forpligtet os til at forsyne vores lokationer med 100 % grøn strøm og indført lokale tiltag, der reducerer vores energiforbrug.

Indtil vi opnår vores mål om nulemission, klimakompenserer vi for vores CO2-udledning helt uden ekstra omkostninger for vores pakkeafsendere og -modtagere.

elektriske GLS varebiler ved GLS depot

Vejen til nulemission

Vi er bevidste om, at vi påvirker miljøet omkring os. Det kræver, at alle i GLS-koncernen arbejder sammen om et grønnere GLS. Det har skabt Climate Protect, som er alle GLS-landenes forpligtelse til at mindske vores miljøbelastning gennem CO2-reduktion.

kano i madre de dios

Klimakompensation

Hos GLS investerer vi i klimakreditter for at finansiere global klimaindsats. Læs mere om de projekter, vi støtter.

elcykler i GLS elcykler i GLS

Yderligere miljø- og klimainitiativer

Vi investerer løbende i de nyeste teknologier for at reducere vores miljøbelastning. Læs mere om de initiativer, som skal bane vejen for, at vi bliver en mere miljøvenlig pakkedistributør.

Spørgsmål om GLS og miljø

Koster det ekstra at få leveret sine pakker med klimakompensation?

Nej, klimakompensation er en ekstra service vi tilbyder, når vores kunder sender en pakke med GLS Denmark.

Vi går højt op i at passe på vores miljø og samfund, og som pakkedistributør gør vi vores bedste for at reducere vores påvirkning på verden og samfundet omkring os. Derfor har vi i fællesskab med alle GLS-lande skabt initiativet Climate Protect.

I Climate Protect har GLS-koncernen opsat ambitiøse målsætninger og igangsat en række projekter, med det formål at reducere vores klimaaftryk på koncernniveau. Vores langsigtede mål er, at GLS-koncernen i 2045 sender og leverer pakker med nulemission.

Vi har på nuværende tidspunkt 49 elektriske varebiler, som hver dag distribuerer nogle af vores last-mile pakker i Danmark. Vi tilføjer løbende flere elbiler til vores transportflåde, så du har større chance for at få dine pakker leveret mere miljøvenligt. Det er desværre endnu ikke muligt at tilvælge levering med elbil.

Klimakompensation er en måde at udligne det CO2e-udslip, vi udleder, når vi håndterer og leverer pakker (jf. underpunktet ’Hvordan kan GLS Denmark bruge skovbeskyttelse som klimakompensation?’). Ved at støtte udenlandske klimaprojekter, der undgår CO2e-udledning, kompenserer vi for vores eget CO2e-udslip forårsaget af vores pakketransport og vores øvrige forretningsaktiviteter forbundet dertil.

Klimakompensation kan aldrig stå alene, men det er et supplement til vores arbejde med reduktion af CO2e. Indtil det bliver teknologisk muligt for os ikke at udlede CO2e ved sortering og transport af pakker, har vi valgt at kompensere for vores udledning.

I GLS Denmark tager vi hensyn til den verden og det samfund vi bor i og vi har en ambition om at levere dine pakker med nulemission i 2045. Vi investerer allerede i ladestandere til elektriske varebiler og firmabiler, vi har købt certificeret grøn strøm siden april 2021 ( se certifikater ) , vi energioptimerer løbende vores bygninger og optimerer kontinuerligt på vores ruter, så vi kører færrest mulige kilometer og mindst mulig tomkørsel. Det er endnu ikke teknologisk muligt for os at fjerne alle miljøbelastende aktiviteter, hvis vi stadig skal levere dine pakker. Derfor har vi valgt at kompensere for den udledning, vi endnu ikke kan reducere.