Palivový a mýtný příplatek

Na cenu přepravovaných zásilek mají vliv i faktory, které GLS nemůže ovlivnit a které podléhají častým změnám. Z důvodu transparentnosti tvorby cen je proto k ceně zásilek připočítáván palivový a mýtný příplatek.

Neustále kolísající ceny ropy mají značný vliv na celkové náklady dopravy. GLS proto účtuje palivový příplatek transparentně formou příplatku k základní ceně a uvádí jej na fakturách samostatně. Pro kalkulaci palivového příplatku GLS používá oficiální data k poslednímu pátku v měsíci zveřejňovaná Českým statistickým úřadem (ČSÚ) na odkaze https://www.czso.cz/csu/czso/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobku-pohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady. Na jejich základě GLS vyhlašuje na začátku každého měsíce výši palivového příplatku na následující období.

V cenách přepravy uvedených na online portálu e-Balík je již tento příplatek zahrnut.

Aktuální příplatek na balík pro měsíc: Květen 2024
  • Vnitrostátní balíky: 12,00 % ze základní ceny
  • Mezinárodní balíky: 12,00 % ze základní ceny

Průměrná cena nafty (Kč)Palivový příplatek
Do 15.990,00 %
16.00 - 16.990,50 %
17.00 - 17.991,00 %
18.00 - 18.991,50 %
19.00 - 19.992,00 %
20.00 - 20.992,50 %
21.00 - 21.993,00 %
22.00 - 22.993,50 %
23.00 - 23.994,00 %
24.00 - 24.994,50 %
25.00 - 25.995,00 %
26.00 - 26.995,50 %
27.00 - 27.996,00 %
28.00 - 28.996,50 %
29.00 - 29.997,00 %
30.00 - 30.997,50 %
31.00 - 31.998,00 %
32.00 - 32.998,50 %
33.00 - 33.999,00 %
34.00 - 34.999,50 %
35.00 - 35.9910,00 %
36.00 - 36.9910,50 %
37.00 - 37.9911,00 %
38.00 - 38.9911,50 %
39.00 - 39.9912,00 %
40.00 - 40.9912,50 %
41.00 - 41.9913,00 %
42.00 - 42.9913,50 %
43.00 - 43.9914,00 %
44.00 - 44.9914,50 %
45.00 - 45.9915,00 %
46.00 - 46.9915,50 %
47.00 - 47.9916,00 %
48.00 - 48.9916,50 %
49.00 - 49.9917,00 %
50.00 - 50.9917,50 %
51.00 - 51.9918,00 %
52.00 - 52.9918,50 %
53.00 - 53.9919,00 %
54.00 - 54.9919,50 %
55.00 - 55.9920,00 %
56.00 - 56.9920,50 %
57.00 - 57.9921,00 %
58.00 - 58.9921,50 %
59.00 - 59.9922,00 %

Česká republika i ostatní evropské země mají na dálnicích a vybraných silnicích instalován mýtný systém pro nákladní vozy založený na počtu ujetých kilometrů. Mýto se tak vztahuje na všechny nákladní soupravy používané k přepravě balíků mezi depy GLS. Přestože GLS používá ve stále větší míře ekologická vozidla, náklady na platbu mýtného se neustále zvyšují.

GLS Czech Republic účtuje mýtné zákazníkům podle hmotnosti přepravovaných balíků.

  • Mýtný příplatek je pro veškeré vnitrostátní přepravy od 1. 4. 2024 stanoven na 0,94 Kč/kg, v případě fakturace v EUR ve výši 0,04 EUR/kg.
  • Mýtný příplatek je pro veškeré mezinárodní přepravy od 1. 4. 2024 stanoven na 1,47 Kč/kg, v případě fakturace v EUR ve výši 0,06 EUR/kg.

Ceny přepravy uvedené online na portálu pro posílání balíků e-Balík již tento příplatek zahrnují.

Více informací o mýtném pro nákladní vozy v České republice na webu Ministerstva dopravy.

Tvorba cen GLS

Odesílatelé mají rozdílné potřeby a požadavky na přepravu zboží svým zákazníkům. GLS tuto rozmanitost respektuje a portfolio služeb nastavuje přímo na míru jednotlivým odesílatelům. Odesílatelé s pravidelným množstvím denních balíků obdrží od GLS přesnou cenovou nabídku se zohledněním všech individuálních parametrů jejich projektu. Cena je stanovována na základě těchto kritérií:

Průměrný denní objem odesílaných balíků
Průměrná váha odesílaných balíků
Cílové destinace odesílaných balíků
Požadované časy svozu balíků