Partnerský kodex GLS

Společnost GLS se zavázala k udržitelné a dlouhodobé spolupráci s přepravními partnery a k poskytování vysoce kvalitních logistických služeb.

GLS neustále rozvíjí své technologie a optimalizuje procesy i síť, čímž ulehčuje spolupracovníkům každodenní práci. Pro přepravní partnery je GLS zárukou důvěryhodného smluvního partnerství. Partneři sami řídí své vlastní společnosti – se všemi výhodami, které to přináší, ale také s veškerou potřebnou odpovědností. Partneři se společně s GLS zaměřují na pokrok a budoucnost.

Mezi GLS a přepravními partnery v České republice se několikrát během roku diskutuje na téma zlepšení a zefektivnění spolupráce. Cílem je:

Optimalizace pracovních postupů
Shromažďování návrhů pro zlepšení
Identifikace možných problémů pro dopravce a kurýry a nalezení řešení
Získání zpětné vazby a zhodnocení dosažených výsledků

Kvalita systému balíkové přepravy je závislá na přesném plánování, koordinaci a harmonizaci provozních procesů s IT systémy. GLS svůj systém neustále zlepšuje, a to i ve spolupráci s přepravními partnery.

Mezi nedávno dokončené projekty patří vybavení kurýrů novými ručními skenery a elektronickými seznamy pro snazší plánování jednotlivých zastávek na doručovací trase. Důležitou roli v optimalizaci procesů hraje i služba FlexDeliveryService. Pomocí této služby si příjemci mohou před a v průběhu doručení zvolit ze šesti možných způsobů doručení ten, který jim nejvíce vyhovuje, a snížit tak počet neúspěšných pokusů o doručení.

Všechna depa v síti GLS v České republice jsou ze strany centrály pravidelně podporována a jejich procesy zpracování balíků jsou pravidelně optimalizovány pro co nejvyšší efektivitu.

GLS kamion na cestě do depa

GLS Czech Republic se ve vzájemné spolupráci s přepravními partnery a kurýry řídí základní principy, které jsou přehledně shrnuty a popsány v Partnerském kodexu balíkové přepravy GLS . V tomto kodexu je také vyloženo jednání v souladu s platnými pravidly a zákony, odmítání diskriminace, úplatkářství, korupce a dalších jednání, která jsou v rozporu s principy GLS.

Partnerský kodex balíkové přepravy GLS je nedílným dokumentem při uzavírání smluv mezi GLS a dopravci. Stanovuje závazek dodržování kvality poskytovaných služeb a pravidla vzájemného jednání založená na:

Partnerství
Poctivosti
Zodpovědnosti

Společnost GLS kontroluje dodržování tohoto partnerského kodexu a vyzývá všechny smluvní partnery, subdodavatele a jejich zaměstnance, aby porušení zásad kodexu neprodleně nahlásili.

Za tím účelem jmenovala neutrálního regionálního ombudsmana, na kterého se mohou anonymně obracet v případě podezření na jakékoliv jednání v rozporu s tímto kodexem nebo se zákonem.

Kontakt pro případ podezření: ombudsman@gls-czech.com

Mezi GLS a přepravními partnery v České republice se několikrát během roku diskutuje na téma zlepšení a zefektivnění spolupráce. Cílem je:

Optimalizace pracovních postupů
Shromažďování návrhů pro zlepšení
Identifikace možných problémů pro dopravce a kurýry a nalezení řešení
Získání zpětné vazby a zhodnocení dosažených výsledků

Kvalita systému balíkové přepravy je závislá na přesném plánování, koordinaci a harmonizaci provozních procesů s IT systémy. GLS svůj systém neustále zlepšuje, a to i ve spolupráci s přepravními partnery.

Mezi nedávno dokončené projekty patří vybavení kurýrů novými ručními skenery a elektronickými seznamy pro snazší plánování jednotlivých zastávek na doručovací trase. Důležitou roli v optimalizaci procesů hraje i služba FlexDeliveryService. Pomocí této služby si příjemci mohou před a v průběhu doručení zvolit ze šesti možných způsobů doručení ten, který jim nejvíce vyhovuje, a snížit tak počet neúspěšných pokusů o doručení.

Všechna depa v síti GLS v České republice jsou ze strany centrály pravidelně podporována a jejich procesy zpracování balíků jsou pravidelně optimalizovány pro co nejvyšší efektivitu.

GLS kamion na cestě do depa

GLS Czech Republic se ve vzájemné spolupráci s přepravními partnery a kurýry řídí základní principy, které jsou přehledně shrnuty a popsány v Partnerském kodexu balíkové přepravy GLS . V tomto kodexu je také vyloženo jednání v souladu s platnými pravidly a zákony, odmítání diskriminace, úplatkářství, korupce a dalších jednání, která jsou v rozporu s principy GLS.

Partnerský kodex balíkové přepravy GLS je nedílným dokumentem při uzavírání smluv mezi GLS a dopravci. Stanovuje závazek dodržování kvality poskytovaných služeb a pravidla vzájemného jednání založená na:

Partnerství
Poctivosti
Zodpovědnosti

Společnost GLS kontroluje dodržování tohoto partnerského kodexu a vyzývá všechny smluvní partnery, subdodavatele a jejich zaměstnance, aby porušení zásad kodexu neprodleně nahlásili.

Za tím účelem jmenovala neutrálního regionálního ombudsmana, na kterého se mohou anonymně obracet v případě podezření na jakékoliv jednání v rozporu s tímto kodexem nebo se zákonem.

Kontakt pro případ podezření: ombudsman@gls-czech.com

Dodávka balíků GLS ve městě
 

Partnerský kodex GLS

Zjistěte více o závazku GLS vůči kurýrům a smluvním dopravcům. Partnerský kodex GLS je volně k dispozici ke stažení.