Compliance

Jako mezinárodní poskytovatel balíkových služeb se skupina GLS zasazuje o spravedlivou hospodářskou soutěž, poctivost a odpovědnost. Skupina GLS popisuje své závazky v důležitých dokumentech, které jsou k dispozici ke stažení níže.

Pravidla podnikových standardů

Tento dokument tvoří základ obchodních aktivit GLS. Kromě toho vyjadřuje závazky skupiny GLS vůči zainteresovaným stranám.

Etický kodex dodavatele

GLS od dodavatelů očekává respektování standardů stanovených v tomto dokumentu a jejich uplatňování pomocí při své obchodní činnosti.

Environmentální standardy

Úspora zdrojů a snižování emisí mají v GLS zásadní význam. S pracovníky, zákazníky a dodavateli se chce GLS stát leadrem oblasti udržitelných služeb.

Zákon o moderním otroctví

Společnost GLS je součástí skupiny Royal Mail Group, která se zavázala přispívat k prevenci výskytu moderního otroctví ve svém podnikání a dodavatelském řetězci.
mladý muž se směje

Whistleblowing

Skupina GLS zavedla systém informátora/ombudsmana, který umožňuje zaměstnancům, obchodním partnerům a třetím stranám důvěrně oznamovat trestné činy a podobné závažné přestupky. Společnost GLS je zavázána dodržovat jasné etické zásady. Je to jeden z pilířů našeho úspěchu v podnikání. Všichni zaměstnanci GLS nesou odpovědnost za to, že GLS dodržuje své zásady. Pro GLS je klíčové, abychom byli co nejdříve informováni o možném pochybení zaměstnanců, dodavatelů nebo třetích stran, abychom na to mohli rychle reagovat a situaci účinně napravit.