Odmítnutí odpovědnosti

Náplň

Náplň těchto webových stránek byla sestavena s veškerou péčí. Nicméně General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (“GLS Czech Republic”) nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých informací.

Copyright

Layout těchto webových stránek jakož i jejich složky podléhají autorskému zákonu a zčásti též chráněny ochrannou známkou. Jakékoli použití překračující návštěvu těchto webových stránek vyžaduje předchozí souhlas GLS Czech Republic.

Externí odkazy

Pro zjednodušení přístupu uživatelů k dalším informacím odkazuje GLS Czech Republic nepatrnou měrou na webové stránky externích provozovatelů. GLS Czech Republic nemá žádný vliv jakéhokoli druhu na vývoj webových stránek, na něž odkazuje, a proto nepřebírá žádnou odpovědnost za informace na nich uvedené.