Sociálně a ekologicky zodpovědně

Cílem je nabízet zákazníkům co nejkvalitnější logistické služby a zároveň poskytnout vlastním zaměstnancům stabilní zaměstnání v silné a perspektivní společnosti. V GLS jsou tyto dva faktory v rovnováze. Dosažením tohoto cíle GLS přispívá k dostupnosti zboží, které je základem vyspělé ekonomiky. GLS usiluje o dosažení udržitelného komerčního růstu a ochranu životního prostředí pro další generace.

ThinkResponsible

Jako přední poskytovatel logistických služeb v Evropě si je GLS vědoma své zodpovědnosti vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a společnosti.

ThinkSocial

GLS přijímá zodpovědnost za zaměstnance, partnery a také za ty, kteří potřebují pomoc.

ThinkFuture

Pomocí našich aktivit na poli vozů na alternativní pohon a v městské logistice, dláždí GLS cestu pro úspěšnou budoucnost.

Zpráva o udržitelném rozvoji

Ve zprávě o udržitelném rozvoji GLS informuje o cílech, aktivitách a pokroku v oblasti udržitelného rozvoje.

Climate Protect

GLS je zavázána k ochraně životního prostředí. Tento závazek zahrnuje zodpovědné využívání zdrojů a redukci emisí.

ThinkQuality

Spolehlivost, přesnost, transparentnost a standardní kvalita každodenních operací. GLS na zlepšení kvality pracuje každý den.

ISO certifikáty

Transparentnost na prvním místě – GLS splňuje mezinárodně uznávané standardy a publikuje data udržitelného rozvoje.

Cíle udržitelného rozvoje

GLS podporuje program OSN a činí mnoho kroků k dosažení jeho cílů.

Analýza významnosti

Pomocí analýzy významnosti napříč celou skupinou zajišťuje GLS vše důležité pro veškeré interní a externí zainteresované strany.

Cíle udržitelného rozvoje

Na svém Valném shromáždění v roce 2015 stanovila OSN 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG). Jsou navrženy tak, aby zajistily udržitelný rozvoj zahrnující ekonomické, sociální a environmentální aspekty. 169 individuálních cílů tvoří rámec pro vedení akcí národních států, podniků a jednotlivců.
Svou prací na udržitelnosti pomáhá GLS Group také při realizaci SDG.

Cíl 7

V říjnu 2019 přešla společnost GLS Německo zcela na udržitelnou energii z obnovitelných zdrojů a již nevyužívá energii z fosilních paliv.

Cíl 7

V říjnu 2019 přešla společnost GLS Německo zcela na udržitelnou energii z obnovitelných zdrojů a již nevyužívá energii z fosilních paliv.

Cíl 8

GLS se zavázala ke školení a profesnímu rozvoji svých zaměstnanců, ale také k jejich zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení a respektování kulturní rozmanitosti.

Cíl 8

GLS se zavázala ke školení a profesnímu rozvoji svých zaměstnanců, ale také k jejich zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení a respektování kulturní rozmanitosti.

Cíl 10

GLS podporuje vybrané projekty a organizace tím a poskytujeme také bezplatné doručování balíků pro charitativní a sociální organizace.

Cíl 10

GLS podporuje vybrané projekty a organizace tím a poskytujeme také bezplatné doručování balíků pro charitativní a sociální organizace.

Cíl 11

Kombinace elektrických nákladních trojkolek a mikrodep se v GLS osvědčila a bude dále zaváděna ve snaze dosáhnout nízkoemisní městské logistiky.

Cíl 11

Kombinace elektrických nákladních trojkolek a mikrodep se v GLS osvědčila a bude dále zaváděna ve snaze dosáhnout nízkoemisní městské logistiky.

Cíl 12

Kodex řízení dodavatele odběratelského řetezce GLS řeší klíčové problémy, jako jsou pravidla a předpisy v záležitostech životního prostředí, úplatkářství a korupce.

Cíl 12

Kodex řízení dodavatele odběratelského řetezce GLS řeší klíčové problémy, jako jsou pravidla a předpisy v záležitostech životního prostředí, úplatkářství a korupce.

Cíl 13

V rámci iniciativy ThinkGreen podporuje skupina GLS od roku 2008 zodpovědné nakládání se zdroji a snižování emisí.

Cíl 13

V rámci iniciativy ThinkGreen podporuje skupina GLS od roku 2008 zodpovědné nakládání se zdroji a snižování emisí.

Cíl 16

GLS má politiku nulové tolerance vůči všem formám korupce a úplatkářství. Zásady GLS jsou stanoveny v Kodexu obchodních norem.

Cíl 16

GLS má politiku nulové tolerance vůči všem formám korupce a úplatkářství. Zásady GLS jsou stanoveny v Kodexu obchodních norem.