FAQ

Často kladené otázky a odpovědi na ně

Jak dlouho trvá doručení balíků u GLS?

Tuzemské balíky jsou obvykle doručovány následující pracovní den po vyzvednutí. U balíků do sousedních evropských zemí jsou standardní doručovací časy obvykle mezi 24 a 48 hodinami a do ostatních vzdálenějších zemí 72 až 120 hodin. Uvedené časy jsou informativní a nejsou garantovány. GLS doručuje zásilky od pondělí do pátku během obvyklé pracovní doby.

Jak se v GLS zásilky zpracovávají?

GLS poskytuje svým zákazníkům systémové zasilatelské IT řešení, které odpovídá jejich požadavkům a objemům odesílaných balíků. Systém GLS lze přizpůsobit IT systémům odesílatele.

Více informací

Jaké řešení nabízí GLS pro mezinárodní přepravu?

GLS nabízí spolehlivé doručování balíků svým zákazníkům v Evropě i ve světě jakož i expresní doručování v České republice. Více informací naleznete v popisu produktů v oddílu “Řešení přepravy”.

Více informací

Jak velký může být balík?

Balík nesmí přesáhnout následující rozměry:

délka: 200 cm

šířka: 80 cm

výška: 60 cm

obvodová míra: 300 cm

výpočet obvodové míry: 2 x výška + 2 x šířka + 1 x nejdelší strana

Při podání balíku v GLS ParcelShopu je maximální povolená délka 100 cm.

Kolik může balík vážit?

Maximální hmotnost je 40 kg pro doručení v tuzemsku i v zahraničí. Při podání balíku v GLS ParcelShopu je váha omezena na 15 kg. V celosvětovém měřítku platí výjimky pro přepravu jen v malém počtu zemí. Více informací poskytne zákaznický servis GLS.

Kolik stojí doručení balíku u GLS?

Kolik přesně zaslání balíku stojí, závisí na tom, co si přejete a co požadujete. Pokud zasíláte balíky pravidelně, dostanete od GLS individuální nabídku.

Kontakt

Chci zaslat objemné předměty. Co musím vzít v úvahu?

Některé zásilky se nedají přepravovat na dopravnících v našich automatických třídících systémech vzhledem ke své velikosti nebo vnějšímu balení. GLS ručně třídí a skenuje tyto zásilky “nevhodné pro přepravu na dopravnících ” v depech a třídících centrech. Za tyto zásilky je účtován příplatek. Jedná se kromě jiného o:

- pytle, role, balíky s textilem, kanystry, plastové nádoby, dřevěné bedny.

- jakékoli balíky s vyčnívajícími díly.

Další informace získáte v zákaznickém servisu GLS

Vyhledávač dep

Jaké zboží je vyloučeno z přepravy?

Nedostatečně a/nebo nestandardně zabalené zboží společnost GLS obvykle z přepravy vyloučí. Počítače (např. stolní počítače nebo notebooky) se přepravují pouze v jejich řádných původních obalech. Z přepravy jsou vyloučeny kromě jiného také:

- balíky se zbožím, jehož hodnota překračuje 125 000 Kč

- zboží, které vyžaduje obzvláště opatrné zacházení (např. křehké zboží)

- zboží podléhající zkáze nebo zboží vyžadující řízenou teplotu

- zvířata a rostliny

- lidské ostatky nebo živočišné zbytky

- balíky s adresou poštovní schránky příjemce

- zvláště cenné předměty (např. zlato, drahé kovy a kameny, pravé šperky a pravé perly, umělecká díla, starožitnosti)

- telefonní karty a předplacené karty do mobilních telefonů

- zbraně, munice, výbušniny apod.

- zboží zahrnuté v seznamu ADR (pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží na veřejných komunikacích) nebo IATA (pro leteckou přepravu) jako nebezpečné zboží

- tabák a lihoviny (zasílané do zahraničí)

Další informace lze nalézt ve pokynech pro přepravu i ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Všeobecné obchodní podmínky

Mohu sledovat balíky v reálném čase?

Ano, všechny balíky v rámci České republiky mohou být sledovány v reálném čase odesílatelem i příjemcem pomocí služby sledování balíků. V mezinárodním měřítku již GLS poskytuje informace o doručení v reálném čase v mnoha zemích díky mobilnímu přenosu dat z vozidel. Naskenované údaje z třídících center a dep všech poboček GLS se okamžitě zasílají do IT systému GLS a jsou přímo dostupné online. Stačí jen zadat číslo balíku.

Přejděte na sledování balíků

Jaké je standardní pojištění balíku? Je možné doplňkové pojištění?

Společnost GLS je odpovědná za ztrátu nebo poškození balíků, které má ve svém držení. Právní odpovědnost nezahrnuje náhrady následné škody, jakož i ztrátu zisku. Jestliže si odesílatel neobstará pojištění dopravy, GLS mu nahradí hodnotu zboží dle ručení omezeného zákonem do výše max. 6,000 CZK za balík. Hodnota zboží je dána kupní cenou, u použitého zboží aktuální hodnotou nebo u zboží získanéhov dražbě aukční cenou, v závislosti na tom, která částka je v daném případě nejnižší.

Další informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti GLS Czech Republic. Na žádost lze sjednat vyšší limit odpovědnostního ručení. Více informací Vám podá zákaznický servis GLS.

Co dělá GLS pro životní prostředí?

GLS se angažuje pro odpovědné využívání zdrojů, snižování emisí a optimalizaci likvidace odpadů. Ve všech zemích GLS obdržela pro svůj systém řízení životního prostředí certifikát dle ISO 14001. GLS koordinuje a podporuje všechny aktivity na ochranu životního prostředí v celé skupině v rámci iniciativy ThinkGreen. Odesílatelé si navíc mohou předplatit službu ThinkGreen pro ekologicky neutrální doručení.

Více informací

Moje otázka zde není zahrnuta. Kde mohu získat více informací?

Zákaznický servis GLS nebo Vaše kontaktní osoba v GLS Vám rádi pomohou. Můžete také zavolat na informační linku na číslo +420 567 771 111 (* Pevné telefonní linky. Platíte podle tarifu svého telefonního operátora.).

Nebo svůj dotaz zašlete písemně pomocí kontaktního formuláře.

Kontakt