Spolehlivé odesílání do celé Evropy

GLS nabízí i speciální řešení pro odesílání malých balíků pod názvem přepravního produktu EuroBusinessSmallParcel. Zvýšená bezpečnost malých balíků je zajištěna odděleným tříděním a přepravou s využití speciálních pytlů a boxů, které představují doplňkovou ochranu citlivého zboží.

Získat cenovou nabídku

Doručení do celé Evropy od 48 hodin
Platba dobírkou v šesti zahraničních zemích
Jedno přepravní číslo balíku v celé Evropě
Automatické pojištění do výše 20.000 Kč/balík

Výhody EuroBusinessParcel a EuroBusinessSmallParcel

 • Přeprava v zahraničí probíhá v jednotné evropské síti GLS, balíky nejsou předávány cizím společnostem
 • Doručení do sousedních zemí ČR do 24 až 48 hodin, do vzdálenějších zemí od 48 do 168 hodin.
 • Zvýšená bezpečnost malého a křehkého zboží v rámci EuroBusinessSmallParcel
 • Automatické pojištění ve výši 20.000 Kč/balík v ceně
 • Sledování zásilky v reálném čase pomocí Track&Trace
 • Doručení přizpůsobené požadavkům a zvyklostem v konkrétní zemi
 • V kombinaci s FlexDeliveryService možnost nastavení parametrů doručení ze strany příjemce v jeho rodném jazyce
 • Platba dobírkou možná v těchto zemích: Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko

Získat cenovou nabídku

žena s balíkem sedí na gauči a kouká do tabletu

FlexDeliveryService v zahraničí

Služba s informováním příjemce a doručením podle jeho potřeb propojuje 21 zemí:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko.

Více informací

Standardní čas doručení do zemí sousedících s Českou republikou je 24 až 48 hodin, většina dalších zemí je obsloužena za 48 až 72 hodin. Doručení do vzdálenějších destinací a na ostrovy trvá 72 až 168 hodin.

Zóna SK

1 - 2 dny: Slovensko

První zóna

2 dny: Německo, Rakousko, Polsko

Druhá zóna

2 - 3 dny: Belgie (2), Dánsko (2), Francie (2-3), Holandsko (2), Chorvatsko (3), Lucembursko (2), Maďarsko (2), Slovinsko (3)

Třetí zóna

3 - 7 dnů: Bulharsko (4), Estonsko (4), Irsko (4), Itálie (3-4), Litva (4), Španělsko (4-7), Rumunsko (2)

Čtvrtá zóna

3 - 7 dnů: Finsko (4-7), Portugalsko (4-7), Švédsko (3-6)

Maximální parametry EuroBusinessParcel

• Šířka max. 80 cm
• Výška max. 60 cm
• Délka max. 200 cm
• Obvod max. 300 cm
• Váha max. 31,5 kg

Maximální parametry EuroBusinessSmallParcel

• Délka max. 40 cm
• Váha max. 3 kg
Balík musí projít šablonou pro malé zásilky.

Prostřednictvím produktů EuroBusinessParcel a EuroBusinessSmallParcel není možné přepravovat následující zboží:

 • Nezabalené nebo nedostatečně zabalené zboží
 • Zboží v dřevěných přepravkách nebo na paletách
 • Svázané balíky
 • Zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající
 • Lidské a zvířecí ostatky
 • Živá zvířata a rostliny
 • Zásilky v pytlích nebo vacích
 • Zboží s vysokou hodnotou (hotovost, ceniny, klenoty, atd.)
 • Umělecká díla a předměty mající citovou hodnotu
 • Teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu
 • Střelivo, střelné zbraně a výbušniny
 • Zásilky adresované na P.O. box příjemce

Další uvedené v seznamu vyloučeného zboží v obchodních podmínkách GLS:

Více informací

Možné kombinace s doplňkovými službami