Zrównoważony rozwój

Społeczny, ekologiczny i ekonomiczny

Jako wiodący europejski dostawca usług kurierskich, Grupa GLS jest w pełni świadoma swojej szczególnej odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa.

Dla GLS zrównoważony rozwój to szeroko rozumiana idea obejmująca zarówno ekologiczne, społeczne, jak i ekonomiczne aspekty społecznej odpowiedzialności firmy.

Oznacza to zapewnienie doskonałości w logistyce paczek klientom Grupy oraz jednocześnie bezpiecznych miejsc pracy pracownikom. Swoimi usługami GLS przyczynia się także do mobilności i niezawodnych dostaw towarów, co stanowi podstawę gospodarki.

Celem Grupy jest osiągnięcie trwałego sukcesu gospodarczego przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. GLS to firma zaangażowana w losy społeczeństwa, dla którego i w którym działa.

W raporcie zrównoważonego rozwoju GLS dostarcza informacji na temat rozwoju sytuacji w roku fiskalnym 2015/2016 oraz 2016/2017 – przedstawia kluczowe dane bilansu ekologicznego oraz przykłady zaangażowania społecznego Spółek GLS w Europie.