ThinkSocial – odpowiedzialność społeczna

Dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń

W GLS pracują ludzie wywodzący się z wielu grup etnicznych, kręgów kulturowych i religijnych, o zróżnicowanych poglądach. Wzajemne uznanie, szacunek i zrozumienie w codziennych kontaktach z pracownikami i partnerami to ważne zasady obowiązujące w Grupie.

Intensywna wymiana informacji z partnerami transportowymi świadczącymi dla GLS usługi doręczenia i odbioru na ostatniej mili również stanowi integralną część współpracy.

Rozwój pracowników to fundamentalny element strategii GLS – celem Grupy jest zapewnienie długoterminowego sukcesu, zarówno dla firmy, jak i osób w niej zatrudnionych.

Ponadto, bardzo ważną kwestią dla kadry zarządzającej i szeregowych pracowników jest pomoc potrzebującym. Spółki GLS w całej Europie wspierają wybrane lokalne inicjatywy społeczne poprzez bezpośrednie darowizny oraz zapewnianie bezpłatnych usług przewozowych.

Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników

GLS dba o szkolenie i rozwój kolejnych pokoleń. Młodzi ludzie otrzymują solidny trening zawodowy zorientowany na działania praktyczne. Dla swoich pracowników Grupa GLS oferuje możliwości rozwoju zawodowego i pracy na stanowiskach kierowniczych.

Działalność społeczna

GLS wykorzystuje swoje struktury w każdym z krajów Grupy do wspierania wybranych inicjatyw lokalnych. Spółki zależne GLS wspierają różnorodne projekty charytatywne działając zarówno regionalnie, jak i w całym kraju poprzez np. darmowy transport paczek dla organizacji charytatywnych zajmujących się dziećmi lub sponsorowanie fundacji dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Wiele filii GLS pomaga lokalnym przedszkolom, szkołom, szpitalom, hospicjom i innym organizacjom non-profit.

Wsparcie kultury i sportu

Od 2012 roku Grupa GLS jest oficjalnym partnerem logistycznym Europejskiej Akademii Filmowej i zajmuje się transportem materiałów związanych z Europejskimi Nagrodami Filmowymi. GLS Austria wspiera wiedeński festiwal filmowy LET’S CEE, a GLS Germany pełni rolę partnera logistycznego dla Niemieckiej Akademii filmowej – wspiera ją podczas rozdania Niemieckich Nagród Filmowych w tym nagrody dla najlepszego debiutanta FIRST STEPS.

GLS Belgium łączy swoje zaangażowanie społeczne ze sponsorowaniem belgijskiej narodowej drużyny piłkarskiej. Pracownicy firmy, partnerzy transportowi i osoby niepełnosprawne zapraszani są na każdy mecz reprezentacji rozgrywany w charakterze gospodarza. Spółki GLS wspierają lokalne kluby sportowe w wielu krajach.