Lider Jakości w Europie

Stabilna sieć dla nieograniczonych osiągnięć

GLS Group

GLS oferuje niezawodne rozwiązania logistyczne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – w Europie i na świecie. Najważniejszym rynkiem jest Europa. Grupa GLS obejmuje swoimi usługami 42 kraje, większość za pośrednictwem własnych spółek, a pozostałe poprzez sprawdzonych partnerów.

  • Rozległa sieć europejska
  • Regularne usługi międzynarodowe
  • Ujednolicone systemy ITWizja i wartości

Główne wartości GLS to: niezawodność, bezpieczeństwo, przejrzystość, elastyczność i zrównoważony rozwój.

Więcej informacji

Certyfikaty ISO i GDP

Systemy zarządzania jakościowego i środowiskowego są certyfikowane i spełniają międzynarodowe standardy.

Więcej informacji

Inicjatywa ThinkGreen

GLS dba o środowisko. Oznacza to m.in. odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zmniejszanie emisji.

Więcej informacji