Kamienie milowe w historii GLS

1999   2000   2001   2002   2003   2004  2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 2016   2017   2018

Styczeń

100% udziałów w Polsce

GLS przejmuje pozostałą część GLS Poland. W rezultacie firma, która ma siedzibę w Poznaniu, staje się spółką córką GLS.

Luty

GLS wkracza do krajów bałtyckich

GLS zdobywa nowego partnera sieci w krajach bałtyckich - LEX SYSTEM. Obsługuje on Estonię, Łotwę i Litwę. Osiągnięto cel – pełne objęcie siecią regionu Morza Bałtyckiego.

Marzec

Powstanie GLS Spain

Hiszpańska spółka GLS – Extand Sistema zmienia nazwę na GLS Spain. GLS stopniowo rozbudowuje swoją sieć w Hiszpanii. Na obszarach dotąd nie objętych siecią nadal współpracuje z lokalnymi partnerami.

GLS w Czechach
Powstaje GLS Czech Republic. Sortownia w Humpolcu i osiem filii stanowią bazę dla krajowej sieci w Czechach pokrywającej cały kraj już od pierwszego dnia.

Maj

100% ekspres w Danii

GLS Dania przejmuje pozostałe udziały firmy Stafetten. Tym samym spółka staje się własnością Grupy GLS.

Listopad

Założenie GLS Portugal

Powstaje GLS Portugal z siedzibą w Lizbonie. Firma, która jest wspólnym przedsięwzięciem GLS i Kislog przejmuje wszystkie oddziały spółki zależnej Kislog – Personalis - będącej wcześniej partnerem sieciowym GLS w Portugalii. Wszystkie systemy zostały dostosowane do systemów GLS

Nowa technologia skanowania
GLS rozpoczyna stopniowe wprowadzanie nowej technologii skanowania. W całej Europie wprowadzono do użytku 18000 nowych skanerów ręcznych i 5000 stacji skanujących. Dzięki wykorzystaniu mobilnego transferu danych, informacje mogą być przekazywane w czasie niemal rzeczywistym.