Ansvarlighed

GLS handler forsvarligt med tanke for både medarbejdere, miljø og samfund.

test

Bæredygtighed og miljø

test

Vi støtter

test

Certificeringer

 

Fokusområder

ESG-rapport 2022 - GLS Group
Compliance

GLS har implementeret et program til systematisk og struktureret at identificere og undgå compliance-risici. Det er udviklet for at beskytte GLS Group og GLS-ansatte i hele koncernen.

Det er også beregnet som en sikkerhed for samarbejdspartnere og skal sikre tillid både nu og i fremtiden.

GLS fokuserer på følgende områder:

  • Konkurrencelovgivning
  • Korruptionsbekæmpelse
  • Overholdelse af økonomiske sanktioner
  • Forebyggelse af hvidvaskning af penge
  • Bekæmpelse af tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel

En af hjørnestenene i compliance-programmet er en intensiv træning for alle ansatte – for compliance begynder her.

Compliance Managerne i de enkelte lande, GLS Group’s centrale Compliance afdeling og intern auditering er afgørende faktorer for programmet.

Compliance-konceptet følger en ensartet struktur i alle GLS-selskaberne, tilpasset nationale forhold hvor nødvendigt.

Whistleblower

GLS har implementeret et Whistleblowing System, der gør det muligt for GLS-ansatte, forretningsforbindelser og tredjepart fortroligt at anmelde anliggender omkring kriminelle handlinger eller lignende alvorlige lovovertrædelser.

I sådanne situationer kan alle ansatte, forretningsforbindelser eller tredjepart kontakte Advokat Dr. Rainer Buchert (Kaiserstraße 22, DE-60311 Frankfurt am Main, telefon +49 69 710 33 330 eller +49 6105 92 1355, mail Kanzlei@dr-buchert.de på denne kontaktformular for informanter .

Dr. Buchert tager sig ikke af anliggender, der ikke omhandler kriminelle handlinger eller lignende alvorlige lovovertrædelser. Ved tvivlsspørgsmål vil han rådgive om, hvordan man kommer videre.

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt. Dr. Buchert har tavshedspligt og må ikke offentliggøre anmelders identitet uden dennes udtrykkelige samtykke. Han har også ret til at nægte at afgive vidneforklaring (også Whistleblowers identitet) efter anmodning fra en domstol. Henvendelser til ovenstående bliver først videregivet til GLS, når klagers samtykke er modtaget.

Alle anliggender vedrørende ovennævnte kan også rettes til medarbejderens nærmeste leder eller anden kontaktperson hos GLS.

OHS - En sikker arbejdsplads

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er topprioritet hos GLS. Vores kollegaer er vores vigtigste ressource, og vi har en forpligtelse til at passe på hinanden.

I GLS Denmark har vi på hver af vores lokationer dedikerede teams, som arbejder målrettet med forebyggelse af arbejdsskader, specielt med henblik på tunge løft, korrekt løfte- og arbejdsstilling og uheld. Vi kører løbende kampagner som yderligere sætter fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. På samme måde arbejder vi også med trafiksikkerhed og chaufføradfærd for at sikre, at vi ikke bringer chauffører og trafikanter i fare.

Vores mål er simpelt: Én arbejdsulykke er én for mange. For er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os.