Ansvarlighed

GLS handler forsvarligt med tanke for både medarbejdere, miljø og samfund - på en bæredygtig forretningsmæssig måde.

GLS academy
GLS Academy

GLS Academy sørger for, at medarbejderne i GLS kontinuerligt udvikler sig og har de rette kompetencer til at drive GLS fremad. Her bliver udbudt både relevante kortere kursusaktiviteter, længere tilpassede uddannelsesforløb og skræddersyede aktiviteter efter ønske og behov fra GLS.

Målgruppen er både timelønnede og funktionærer og sidegevinsten er et godt, kollegialt samlingspunkt på tværs af afdelinger og lokationer, der til daglig er fordelt på 9 adresser i Danmark.

Electric vans
ThinkGreen

Som en førende pakkedistributør er GLS meget bevidst om sit specielle ansvar over for miljøet og samfundet.

GLS ser bæredygtighed som en helhed – både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske vinkel af ansvarlighed.

Det betyder høj kvalitet i pakkelogistik for kunderne og jobsikkerhed for medarbejderne. Med denne service bidrager GLS også til mobilitet og pålidelig levering af varer, som er rygraden af vores samfunds økonomi.

Det er GLS' mål at opnå bæredygtig økonomisk succes i overensstemmelse med beskyttelse af miljøet for fremtidige generationer.

I sin Bæredygtighedsrapport informerer GLS om udviklingen i regnskabsårene 2013/2014 og 2014/2015 – inklusiv nøgletal for den miljømæssige balance og eksempler på sociale tiltag i hele Europa.

Download Bæredygtighedsrapport (engelsk)

GLS Compliance
Compliance

GLS har implementeret et program til systematisk og struktureret at identificere og undgå compliance-risici. Det er udviklet for at beskytte GLS Group og GLS-ansatte i hele koncernen.

Det er også beregnet som en sikkerhed for samarbejdspartnere og skal sikre tillid både nu og i fremtiden.

GLS fokuserer på følgende områder:
- Konkurrencelovgivning
- Korruptionsbekæmpelse
- Overholdelse af økonomiske sanktioner
- Forebyggelse af hvidvaskning af penge
- Bekæmpelse af tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel

En af hjørnestenene i compliance-programmet er en intensiv træning for alle ansatte – for compliance begynder her.

Compliance Managerne i de enkelte lande, GLS Group’s centrale Compliance afdeling og intern auditering er afgørende faktorer for programmet.

Compliance-konceptet følger en ensartet struktur i alle GLS-selskaberne, tilpasset nationale forhold hvor nødvendigt.

Whistle Blower
Whistleblower

GLS har implementeret et Whistleblowing System, der gør det muligt for GLS-ansatte, forretningsforbindelser og tredjepart fortroligt at anmelde anliggender omkring kriminelle handlinger eller lignende alvorlige lovovertrædelser.

I sådanne situationer kan alle ansatte, forretningsforbindelser eller tredjepart kontakte Advokat Dr. Rainer Buchert (Bleidenstrasse 1, DE-60311 Frankfurt am Main, telefon +49 69 710 33 330 eller +49 6105 92 1355, mail Kanzlei@dr-buchert.de på denne kontaktformular for informanter.

Dr. Buchert tager sig ikke af anliggender, der ikke omhandler kriminelle handlinger eller lignende alvorlige lovovertrædelser. Ved tvivlsspørgsmål vil han rådgive om, hvordan man kommer videre.

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt. Dr. Buchert har tavshedspligt og må ikke offentliggøre anmelders identitet uden dennes udtrykkelige samtykke. Han har også ret til at nægte at afgive vidneforklaring (også Whistleblowers identitet) efter anmodning fra en domstol. Henvendelser til ovenstående bliver først videregivet til GLS, når klagers samtykke er modtaget.

Alle anliggender vedrørende ovennævnte kan også rettes til medarbejderens nærmeste leder eller anden kontaktperson hos GLS.