Spolehlivé odesílání do celé Evropy

GLS nabízí i speciální řešení pro odesílání malých balíků pod názvem přepravního produktu EuroBusinessSmallParcel. Zvýšená bezpečnost malých balíků je zajištěna odděleným tříděním a přepravou s využití speciálních pytlů a boxů, které představují doplňkovou ochranu citlivého zboží.

Získat cenovou nabídku

Doručení do celé Evropy od 48 hodin
Platba dobírkou v šesti zahraničních zemích
Jedno přepravní číslo balíku v celé Evropě
Automatické pojištění do výše 20.000 Kč/balík

Výhody EuroBusinessParcel a EuroBusinessSmallParcel

 • Přeprava v zahraničí probíhá v jednotné evropské síti GLS, balíky nejsou předávány cizím společnostem
 • Doručení do sousedních zemí ČR do 24 až 48 hodin, do vzdálenějších zemí od 48 do 168 hodin.
 • Zvýšená bezpečnost malého a křehkého zboží v rámci EuroBusinessSmallParcel
 • Automatické pojištění ve výši 20.000 Kč/balík v ceně
 • Sledování zásilky v reálném čase pomocí Track&Trace
 • Doručení přizpůsobené požadavkům a zvyklostem v konkrétní zemi
 • V kombinaci s FlexDeliveryService možnost nastavení parametrů doručení ze strany příjemce v jeho rodném jazyce
 • Platba dobírkou možná v těchto zemích: Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko

Získat cenovou nabídku

žena s balíkem sedí na gauči a kouká do tabletu

FlexDeliveryService v zahraničí

Služba s informováním příjemce a doručením podle jeho potřeb propojuje 21 zemí:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko.

Více informací

Krátké přepravní časy po celé Evropě

Standardní čas doručení do zemí sousedících s Českou republikou je 24 až 48 hodin, většina dalších zemí je obsloužena za 48 až 72 hodin. Doručení do vzdálenějších destinací a na ostrovy trvá 72 až 168 hodin.

Zóna SK

1 - 2 dny: Slovensko

První zóna

2 dny: Německo, Rakousko, Polsko

Druhá zóna

2 - 3 dny: Belgie (2), Dánsko (2), Francie (2-3), Holandsko (2), Chorvatsko (3), Lucembursko (2), Maďarsko (2), Slovinsko (3)

Třetí zóna

3 - 7 dnů: Bulharsko (4), Estonsko (4), Irsko (4), Itálie (3-4), Litva (4), Španělsko (4-7), Rumunsko (3)

Čtvrtá zóna

3 - 7 dnů: Finsko (4-7), Portugalsko (4-7), Švédsko (3-6)

Rozměrová a hmotnostní omezení
Maximální parametry EuroBusinessParcel

• Šířka max. 80 cm
• Výška max. 60 cm
• Délka max. 200 cm
• Obvod max. 300 cm
• Váha max. 31,5 kg

Maximální parametry EuroBusinessSmallParcel

• Délka max. 40 cm
• Váha max. 3 kg
Balík musí projít šablonou pro malé zásilky.

Zboží vyloučené z přepravy

Prostřednictvím produktů EuroBusinessParcel a EuroBusinessSmallParcel není možné přepravovat následující zboží:

 • Nezabalené nebo nedostatečně zabalené zboží
 • Zboží v dřevěných přepravkách nebo na paletách
 • Svázané balíky
 • Zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající
 • Lidské a zvířecí ostatky
 • Živá zvířata a rostliny
 • Zásilky v pytlích nebo vacích
 • Zboží s vysokou hodnotou (hotovost, ceniny, klenoty, atd.)
 • Umělecká díla a předměty mající citovou hodnotu
 • Teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu
 • Střelivo, střelné zbraně a výbušniny
 • Zásilky adresované na P.O. box příjemce

Další uvedené v seznamu vyloučeného zboží v obchodních podmínkách GLS:

Více informací

Možné kombinace s doplňkovými službami