Ochrana životního prostředí

Ochrana životního přostředí je základním pricipem GLS, a to rovnou takovým, který zaměstnanci GLS přijímají za vlastní. V roce 2008 spustila GLS ekologickou iniciativu ThinkGreen za účelem koordinace a aktivní podpory rozmanité škály činností na ochranu životního prostředí v rámci celé skupiny GLS.

Veškeré činnosti jsou plánovány a realizovány s důrazem na ekologický aspekt: od plánování doručovacích tras až po výstavbu nových budov. Specialisté na ochranu životního prostředí mají ve všech národních pobočkách na starosti implementaci opatření na podporu ochrany životního prostředí a prosazování principů ThinkGreen.

Opatření ThinkGreen

Skupina GLS se zavázala k ekologicky šetrné přepravě balíků za použití měřitelných ukazatelů. Cílem je využívání dostupných zdrojů v maximální míře a optimalizace procesů. Základní opatření v rámci ThinkGreen programu zahrnují:

Budovy
Zelené budovy

GLS staví nové budovy s důrazem na ochranu životního prostředí. Ekologické aspekty jsou zahrnuty do nových výstaveb, rekonstrukcí i rozšíření stávajících budov. Stále více se využívá solární energie, dešťová voda a recyklované materiály.

×
Vozový park
Obnova vozového parku

GLS snižuje vyprodukované emise a efektivně využívá stávající vozy. Všechny vozy ve vozovém parku jsou postupně nahrazovány novějšími modely, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

×
Vozy na alternativní pohon
Využívání vozů na alternativní pohon

GLS postupně přechází na využívání vozů na alternativní způsoby doručování pomocí vozů na zemní plyn, elektrických vozů a dokonce doručovacích jízdních kol. Tyto vozy doplňují vozový park a přispívají ke snižování produkce emisí.

×
Plánování přepravy
Plánování přepravy

GLS využívání moderní IT systémy pro plánování přepravních tras a kapacit za účelem vyšší efektivity. Hlavním cílem je neustálé zkracování doručovacích tras.

×

Cíle ThinkGreen

Principy ThinkGreen prostupují všemi procesy společnosti od zavádění ekologických vozidel, přes efektivní plánování přepravy až po výstavbu nových ekologicky šetrných budov. Mezi základní cíle ThinkGreen patří:

Odpovědné využívání zdrojů
Snižování emisí
Optimalizace odpadového hospodářství
ThinkGreenService

ThinkGreenService

Pomocí této služby odesílatelé přispívají ke kompenzaci emisí CO2 produkovaných při doručování balíků.

Naše zodpovědnost

Naše zodpovědnost

GLS zastává holistický přístup k udržitelnému rozvoji a usiluje o dosažení udržitelného komerčního růstu s důrazem na ochranu životního prostředí.

Zpráva o udržitelném rozvoji

Zpráva o udržitelnosti

Ve zprávě o udržitelném rozvoji GLS informuje o cílech, aktivitách a pokroku v oblasti udržitelného rozvoje.