Ochrana životního prostředí

Ochrana životního přostředí je základním pricipem GLS, a to rovnou takovým, který zaměstnanci GLS přijímají za vlastní. V roce 2008 spustila GLS ekologickou iniciativu ThinkGreen za účelem koordinace a aktivní podpory rozmanité škály činností na ochranu životního prostředí v rámci celé skupiny GLS.

Veškeré činnosti jsou plánovány a realizovány s důrazem na ekologický aspekt: od plánování doručovacích tras až po výstavbu nových budov. Specialisté na ochranu životního prostředí mají ve všech národních pobočkách na starosti implementaci opatření na podporu ochrany životního prostředí a prosazování principů ThinkGreen.

Opatření ThinkGreen

Skupina GLS se zavázala k ekologicky šetrné přepravě balíků za použití měřitelných ukazatelů. Cílem je využívání dostupných zdrojů v maximální míře a optimalizace procesů. Základní opatření v rámci ThinkGreen programu zahrnují:

Budovy
Zelené budovy

GLS staví nové budovy s důrazem na ochranu životního prostředí. Ekologické aspekty jsou zahrnuty do nových výstaveb, rekonstrukcí i rozšíření stávajících budov. Stále více se využívá solární energie, dešťová voda a recyklované materiály.

×
Vozový park
Obnova vozového parku

GLS snižuje vyprodukované emise a efektivně využívá stávající vozy. Všechny vozy ve vozovém parku jsou postupně nahrazovány novějšími modely, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

×
Vozy na alternativní pohon
Využívání vozů na alternativní pohon

GLS postupně přechází na využívání vozů na alternativní způsoby doručování pomocí vozů na zemní plyn, elektrických vozů a dokonce doručovacích jízdních kol. Tyto vozy doplňují vozový park a přispívají ke snižování produkce emisí.

×
Plánování přepravy
Plánování přepravy

GLS využívání moderní IT systémy pro plánování přepravních tras a kapacit za účelem vyšší efektivity. Hlavním cílem je neustálé zkracování doručovacích tras.

×

Cíle ThinkGreen

Principy ThinkGreen prostupují všemi procesy společnosti od zavádění ekologických vozidel, přes efektivní plánování přepravy až po výstavbu nových ekologicky šetrných budov. Mezi základní cíle ThinkGreen patří:

Odpovědné využívání zdrojů
Snižování emisí
Optimalizace odpadového hospodářství
ebike gls ve městě

ThinkGreenService

Pomocí této služby odesílatelé přispívají ke kompenzaci emisí CO2 produkovaných při doručování balíků.

dítě s helmou a žárovkou

Naše zodpovědnost

GLS zastává holistický přístup k udržitelnému rozvoji a usiluje o dosažení udržitelného komerčního růstu s důrazem na ochranu životního prostředí.

nákladní vůz gls ve městě

Zpráva o udržitelném rozvoji

Ve zprávě o udržitelném rozvoji GLS informuje o cílech, aktivitách a pokroku v oblasti udržitelného rozvoje.