Pick&ReturnService

GLS vyzdvihne zásielky z ľubovoľnej adresy a prinesie ich klientovi. Čas vyzdvihnutia je možné špecifikovať.

Adresa vyzdvihnutia nemusí byť na Slovensku. Na vyzdvihnutie a vrátenie zásielky je možné vybrať ľubovoľnú adresu v sieti GLS, či už na Slovensku alebo v Európe.

Dôležitá informácia o službe

Lokálny prepravca, spoločnosť Parcel Force, vyžaduje na účely úspešného spracovania danej služby dodanie obchodnej faktúry v anglickom jazyku s podrobným popisom daného tovaru.

Prosíme objednávateľov vyzdvihnutí, aby nám v deň zadania služby do GLS systému zasielali číslo danej prepravy, pod ktorým sa bude vyzdvihnutie balíka realizovať a faktúru na e-mailovú adresu info@gls-slovakia.sk, bez tohto dokladu nebude možné vyzdvihnutie zabezpečiť.

Ak sa jedná o obchodné spoločnosti, je nevyhnutné, aby faktúra obsahovalo EORI číslo vývozcu aj dovozcu.

Tovary je potrebné na faktúre rozpísať po položkách, každý riadok položky by mal obsahovať popis tovaru, colnú tarifu, krajinu pôvodu tovaru, hodnotu a váhu.

Tovar súkromnej povahy (súkromné balíky, dary) nie je možné cez našu spoločnosť vyzdvihnúť a colne prejednať.

Upozorňujeme, že colné prerokovanie pre nás zabezpečuje externý colný deklarant za poplatok 25,00 € bez DPH. Okrem tohto poplatku objednávateľ prepravy znáša aj dovoznú DPH a clo.

Jednoduché

Objednávka vyzdvihnutia sa zadá cez dostupný GLS program

Zabezpečené

Úplná kontrola nákladov

Praktické

Vyzdvihnutie a vrátenie zásielky v celej Európe

Zabezpečené

Minimálne úsilie pri odovzdávaní tovaru kuriérovi

Rýchle

Vyzdvihnutie už nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka zadaná pred 16:00 hod.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Zverte sa do rúk profesionálov spoločnosti GLS Slovakia.
Sme experti nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.
Poskytneme riešenia a poradíme v otázkach doručovania balíkov.

K dispozícii pre nasledujúce produkty

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.

EuroBusinessParcel

Základný produkt pre doručovanie v celej Európe.

EuroBusinessSmallParcel

Doručovanie prevažne malých a citlivých tovarov v rámci celej Európy.