Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah

Obsah tejto webovej stránky bol veľmi starostlivo spracovaný. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len GLS Slovakia) však nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytovaných informácií.

Autorské práva

Grafická úprava tejto webovej stránky, ako aj jej súčasti sú chránené autorským právom a čiastočne aj ochrannou známkou. Akékoľvek použitie presahujúce účel návštevy tejto stránky si vyžaduje súhlas od GLS Slovakia.

Externé odkazy

S cieľom uľahčiť užívateľom prístup k ďalším informáciám, GLS Slovakia uvádza v menšej miere aj odkazy na stránky externých poskytovateľov. GLS Slovakia nemá vplyv na obsah a prevedenie odkazovaných webových stránok, a nepreberá preto žiadnu zodpovednosť za informácie poskytované na týchto stránkach.