Palivový príplatok

GLS účtuje palivový príplatok, pretože rastúce ceny ropy majú výrazný vplyv na ceny dopravy, a teda aj na náklady na doručenie balíkových zásielok.

Ako to funguje

GLS účtuje palivový príplatok, pretože rastúce ceny ropy majú výrazný vplyv na ceny dopravy, a teda aj na náklady na doručenie balíkových zásielok.

Palivový príplatok sa účtuje na každý balík a je osobitne vo faktúre uvedený.

GLS Slovakia vypočítava palivový príplatok každý mesiac podľa ukazovateľa, ktorý zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky . (Priemernú cenu nafty uvádza Štatistický úrad SR s DPH)

Cena nafty vo výške € 1,17 za liter slúži ako východisková hodnota pre výpočet. Pre každý nárast ceny nafty vo výške € 0,05 účtuje GLS Slovakia ďalších € 0,05 na každú domácu balíkovú zásielku. Na každý nárast ceny nafty vo výške € 0,05 si GLS Slovakia účtuje ďalšie 1% z prepravnej ceny.

Príplatky sú uvedené bez DPH.