Úspech skupiny GLS sa zameriava na kvalitu.

Skupina GLS sa každý deň snaží poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby.
Sme lokálne prítomní, neustále zdokonaľujeme svoju sieť, poskytujeme vysoké štandardy v oblasti technológie a bezpečnosti, snažíme sa chrániť naše životné prostredie a rešpektujeme rozdiely medzi našimi zamestnancami a zabezpečujeme im bezpečné pracovné miesta.

Spoľahlivosť
Spoľahlivosť

Vaša zásielka dorazí včas. Stabilná európska sieť s jednotným riadením kvality.

×
Bezpečnosť
Bezpečnosť

Vaša zásielka dorazí bezpečne a neporušená. Vysoké bezpečnostné normy a priebežný monitoring.

×
Transparentnosť
Transparentnosť

O vašej zásielka máme prehľad. Moderné systémy IT sledujú každý krok procesu.

×
Flexibilita
Flexibilita

Nájdeme pre vás správne riešenie. Expertíza miestnych pomerov a poradenstvo ohľadom služieb v celej Európe

×
Udržateľnosť
Udržateľnosť

Berieme ohľad na životné prostredie. Konkrétne opatrenia znižujú spotrebu zdrojov a emisie.

×

Kvalita GLS

Kvalita je našou najvyššou prioritou. Zabezpečenie kvality GLS zahŕňa presne definované pracovné procesy, usmernenia pre kvalitu a pravidelné audity.

Zákazníci GLS

Sme blízko našim zákazníkom a ponúkame vhodné prepravné riešenia pre konkrétne potreby obchodných zákazníkov, ako aj vysoko kvalitné riešenia B2C.

GLS IT

IT je základom úspešných riešení expedície zásielok. Neustále inovácie a zlepšovanie zabezpečujú, aby bol Váš balík v najlepších rukách.

 

Sieť skupiny GLS

> 40 krajín
> 22.000 zamestnancov
> 1.600 diep
> 4.500 nákladných automobilov
> 37.000 doručovacích vozidiel

Posielanie balíkov s GLS poskytuje našim zákazníkom množstvo výhod

Tranzitné časy

Krátke prepravné časy všeobecne umožňujú doručenie balíkov do 24 až 48 hodín.

Sieť

Medzinárodná doprava je jednou z kľúčových silných stránok GLS, s presne koordinovanými diaľkovými službami spájajúcimi miesta GLS.

Cez hranice

GLS ponúka širokú škálu cezhraničných služieb. Možnosti krížového predaja kombináciou sietí Royal Mail a GLS.

Kultúra

Podniková kultúra v jasne definovanom rámci správy a riadenia spoločnosti.

Prítomnosť miestneho trhu

Miestne manažérske tímy zabezpečujú tesnú blízkosť k zákazníkom a trhom.

Klientela

Vyvážené portfólio malých, stredných a veľkých zákazníkov.

Fakty a čísla spoločnosti GLS Slovakia

Neustále sa pre vás zdokonaľujeme a rozširujeme.

Viac ako 5 000 zákazníkov
1 Hub & 27 dep
viac ako 400 Parcel Shopov
Viac ako 1100 Balíkomatov
Viac ako 650 vozidiel

Náš kódex správania

Ako medzinárodne pôsobiaci poskytovateľ balíkových služieb stojí skupina GLS za spravodlivú hospodársku súťaž, integritu a zodpovednosť.

Zodpovednosť, systemizované operácie

GLS zaviedla širokú skupinu programov navrhnutú tak, aby systematicky identifikovala a štrukturálne sa vyhla rizikám v súlade s predpismi. To bolo vyvinuté k ochrane GLS Group a jej zamestnancov.

GLS sa pritom sústreďuje na tieto hlavné body

Právo súťaže
Boj proti korupcii
Dodržiavanie hospodárskych sankcií
Prevencia prania špinavých peňazí
Boj proti núteným prácam, otrokárstvu a obchodovaniu s ľuďmi
 Kódex obchodných štandardov
 

Kódex obchodných štandardov/ environmentálnych štandardov

Tento kód tvorí základ všetkých obchodných aktivít skupiny GLS. Ďalej poukazuje na povinnosť skupiny GLS voči jej zainteresovaným stranám.

Supplier Code of Conduct

Kódex správania dodávateľa

Spoločnosť GLS očakáva, že jej dodávatelia budú dodržiavať normy stanovené v tomto Kódexe správania sa dodávateľov, implementovať ich pomocou vhodných opatrení a dodržiavať ich v podnikaní.

 
GLS dodávka v lese
 

Zákon o modernom otroctve

General Logistics Systems B.V. (GLS) je súčasťou skupiny Royal Mail Group. Royal Mail plc sa zaväzuje zohrávať svoju úlohu pri predchádzaní akémukoľvek výskytu moderného otroctva vo svojom obchodnom a dodávateľskom reťazci. Prečítajte si vyhlásenia spoločnosti Royal Mail o modernom otroctve.

Systém oznamovania trestných činov

Systém oznamovania­ trestných činov / ­ombudsmana

Skupina GLS zaviedla systém informátorov / ombudsmanov, ktorý umožňuje zamestnancom, obchodným partnerom a tretím stranám dôverne informovať o akýchkoľvek obavách týkajúcich sa trestných činov a podobných závažných trestných činov.

 
Environmentálne štandardy
 

Environmentálne štandardy GLS Group 2021

Usmernenie Skupiny GLS pre minimalizáciu vplyvovna životné prostredie.