GLS – európska prepravná spoločnosť najvyššej kvality

GLS ponúka celoeurópsku logistiku balíkov, expresného doručovania a logistických riešení. Založená bola v roku 1999, vďaka silným koreňom na národnom trhu je GLS v súčasnosti jednou z popredných doručovateľských a prepravných spoločností v Európe. Balíky GLS dosiahnu svoj cieľ bezpečne a spoľahlivo.

Prostredníctvom vlastných dcérskych spoločností a partnerských spoločností poskytuje GLS spoľahlivé doručovateľské služby v 41 európskych krajín a osem štátov USA. V mnohých krajinách GLS ako špeditér ponúka expresné doručovanie a logistické služby s pridanou hodnotou.

„Líder na trhu v oblasti kvality logistiky zásielok v Európe“ – to je hlavná zásadau GLS. Kvalita pre prepravnú spoločnosť znamená značnú mieru spoľahlivosti a výkonov v rámci doručovania, extrémne nízku mieru škôd a strát, krátke doby doručenia balíkov GLS. Vo väčšine krajín zabezpečuje kuriérska služba GLS doručenie v rámci jednej krajiny nie viac než za 24 hodín. Doba doručenia medzinárodnej zásielky je medzi 24 až 96 hodín; pre európske obchodné centrá je doručenie vo všeobecnosti zabezpečené do 48 hodín.

Prepravná spoločnosť GLS má silnú európsku cestnú zásielkovú sieť vďaka hustým národným sieťam. Dôsledne koordinované diaľkové transporty spájajú prepravcove distribučné centrá, pričom moderné technológie zabezpečujú rýchle a spoľahlivé triedenie zásielok. Kuriérske služby GLS fungujú na základe štandardizovaných procesov. Kľúčovým elementom doručovateľskej služby GLS je zosúladený systém IT, ktorý umožňuje všetkým spoločnostiam GLS rýchlu výmenu informácií.

Bezpečnosť zlepšuje aj distribútor zásielok vďaka využívaniu najmodernejších technológií. Poplašné systémy a digitálne monitorovacie video systémy namontované v hlavných centrálach a depách prepravnej spoločnosti GLS sledujú a zaznamenávajú každú zásielku. Každá zásielka je označená samostatným číslom, ktoré distribútor zásielok elektronicky zaznamená pri každej dôležitej interakcii. Naskenované údaje sa pomocou IT spracúvajú a sledujú viac ako 500 miliónov doručených zásielok ročne. Odosielateľ môže kedykoľvek skontrolovať, kde sa zásielka GLS práve nachádza.

Kuriérska služba GLS je jednotný celoeurópsky základný zásielkový produkt pre štátne a medzinárodné doručovanie, ktorý môže byť doplnený službami špecifickými pre danú krajinu.