Pick&ShipService

GLS vyzdvihne zásielky z ľubovoľnej adresy podľa vášho výberu a doručí ich priamo požadovanému príjemcovi.

Vďaka službe Pick&ShipService sa vyhnete zbytočným obchádzkam. Zásielka smeruje napr. priamo od dodávateľa konečnému zákazníkovi alebo naopak. Touto doplnkovou službou GLS optimalizuje Vašu logistiku doručení a distribúcie.
Adresa vyzdvihnutia a doručenia nemusí byť na Slovensku. Môže sa vybrať akákoľvek adresa v rámci siete GLS, či už na Slovensku alebo v Európe.

Doležitá informácia o službe

Lokálny prepravca, spoločnosť Parcel Force, vyžaduje na účely úspešného spracovania danej služby dodanie obchodnej faktúry v anglickom jazyku s podrobným popisom daného tovaru.

Prosíme objednávateľov vyzdvihnutí, aby nám v deň zadania služby do GLS systému zasielali číslo danej prepravy, pod ktorým sa bude vyzdvihnutie balíka realizovať a faktúru na e-mailovú adresu info@gls-slovakia.sk, bez tohto dokladu nebude možné vyzdvihnutie zabezpečiť.

Ak sa jedná o obchodné spoločnosti, je nevyhnutné, aby faktúra obsahovalo EORI číslo vývozcu aj dovozcu.

Tovary je potrebné na faktúre rozpísať po položkách, každý riadok položky by mal obsahovať popis tovaru, colnú tarifu, krajinu pôvodu tovaru, hodnotu a váhu.

Tovar súkromnej povahy (súkromné balíky, dary) nie je možné cez našu spoločnosť vyzdvihnúť a colne prejednať.

Upozorňujeme, že colné prerokovanie pre nás zabezpečuje externý colný deklarant za poplatok 25,00 € bez DPH. Okrem tohto poplatku objednávateľ prepravy znáša aj dovoznú DPH a clo.

Jednoduché

Objednávka vyzdvihnutia sa zadá cez dostupný GLS program

Identifikovateľné

Optimalizovaná logistika dodávok a distribúcie

Zabezpečené

Úplná nákladová kontrola

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Zverte sa do rúk profesionálov spoločnosti GLS Slovakia.
Sme experti nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.
Poskytneme riešenia a poradíme v otázkach doručovania balíkov.

K dispozícii pre nasledujúce produkty

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.

EuroBusinessParcel

Základný produkt pre doručovanie v celej Európe.

EuroBusinessSmallParcel

Doručovanie prevažne malých a citlivých tovarov v rámci celej Európy.