Partneri u isporuci paketa - Podizvođači

dostavljačica dostavljačica

GLS partner u isporuci paketa!

Mnogi transportni partneri i dobavljači sarađuju sa GLS-om od osnivanja kompanije 2022. Ako posedujete pouzdana dostavna vozila i imate iskustvo u dostavi paketa, imate priliku da postanete GLS podizvođač. GLS vam pruža siguran posao sa stalnim mogućnostima rasta i razvoja.