Misli Globalno. Deluj Lokalno.

GLS grupa drži korak sa promenom uslova i njenom korporacijskom odgovornošću. Cilj je promocija aktivnosti koje su od koristi i zaposlenima i društvu i dostići održiv komercijalni uspeh dok se poštuje životna sredina. Što se tiče zaštite životne sredine, zone na koje se fokusiramo su energetska efikasnost, korišćenje obnovljivih izvora energije i smanjenje zagađenja. GLS sistemski skraćuje svoja transportna putovanja na osnovu optimizovanja planiranja ruta. Sve više i više se koriste vozila sa niskim emisijama gasa. GLS takođe uzima u obzir ekološke aspekte prilikom nove gradnje npr. koristeći toplotne pumpe i kišnicu. Naročito se vodi računa o gajenju partnerstva sa svim zaposlenima i sa svim partnerima u transportu. GLS redovno podržava socijalne ogranizacije preko donacija i besplatnih usluga dostave.

Sertifikovani kvalitet i održivost

GLS stvara, nadgleda i unapređuje kvalitet i održivost sa evropskim sistemom za kvalitet i zaštitu životne sredine. Kompanija je sertifikovana u skladu sa DIN ISO 9001:2015 i 14001:2015 od DQS jedne od najvećih internacionalnih izdavača sertifikata za menadžment. Kao takav GLS stiče internacionalno priznate standarde. GLS grupa izveštava do detalja o trenutnim ciljevima, aktivnostima i napretku u ekonomskim, socijalnim, korporativnim pitanjima i pitanjima životne sredine. GLS Grupa detaljno izveštava o svojim trenutnim ciljevima, aktivnostima i napretku u ekonomskim, društvenim, ekološkim i korporativnim pitanjima.