Odaberite najbolju kombinaciju proizvoda i usluga za svoju firmu.

Tačna cena dostave paketa zavisi od vaših želja i potreba. Ako pakete šaljete redovno, GLS savetnici će vam poslati individualnu ponudu kombinacije proizvoda i usluga koje zadovoljavaju vaše potrebe. Kao rezultat ovakvog pristupa možete dobiti samo ono što vam stvarno treba, a to će se odraziti na cenu dostave.

Zatraži neobavezujuću ponudu

GLS standardna dostava paketa i hitna dostava mogu se kombinovati pojedinačno s uslugama posebno dizajniranim za e-trgovinu, veleprodaju, specifičnu industriju. Odaberite najbolju kombinaciju proizvoda i usluga za svoju firmu.

Vrste poštanskih pošiljaka

BusinessParcel - Poslovna pošiljka

 • Brza i efikasna dostava Pošiljki od vrata do vrata narednog radnog dana od dana preuzimanja, u radnom vremenu (od 8:00h do 17:00h). Ova pošiljka može biti sa ili bez označene vrednosti ili sa ili bez otkupnog iznosa.

 • Brza i efikasna dostava pošiljaka malih pakovanja mase do 2kg od vrata do vrata narednog radnog dana od dana preuzimanja, u radnom vremenu (od 8:00 do 17:00h). Posebno rukovanje pošiljkama malih pakovanja, odvojeno sortiranje, transport u specijalnim vrećama ili sanducima. Ova pošiljka može biti sa ili bez označene vrednosti ili sa ili bez otkupnog iznosa.

 • Hitna dostava Pošiljki, sa rokom dostave narednog radnog dana po preuzimanju, najkasnije do 12:00 časova. Samo u pojedinim naseljima. Spisak naselja dostupan je na sajtu i redovno se ažurira. Ova pošiljka može biti sa ili bez označene vrednosti ili sa ili bez otkupnog iznosa.

 • Hitna dostava Pošiljki malih pakovanja mase do 2kg, sa rokom dostave narednog radnog dana po preuzimanju, najkasnije do 12 časova. Samo u pojedinim naseljima. Spisak naselja dostupan je na sajtu GLS Srbija i redovno se ažurira. Odvojeno rukovanje pošiljkama malih pakovanja, odvojeno sortiranje, transport u specijalnim vrećama ili sanducima. Ova pošiljka može biti sa ili bez označene vrednosti ili sa ili bez otkupnog iznosa.

Dopunske usluge u vezi sa pošiljkama

FlexDeliveryService - Usluga fleksibilne dostave

Nakon naručivanja dostave Pošiljke, Primaoca obaveštavamo putem SMS-a i/ili e-maila da je Pošiljalac pripremio adresnicu Pošiljke, a poruci se dodaje link do menadžera dostave, gde primalac može da upravlja daljom dostavom Pošiljki. Još jednu poruku šaljemo e-mailom ili SMS-om ujutro na dan dostave i primaoca obaveštavamo o 3-časovnom vremenskom intervalu za očekivano vreme dostave i broju telefona kurira. U slučaju neuspelog pokušaja dostave, Primalac dobija elektronsko obaveštenje i može odmah da upravlja daljim kretanjem Pošiljki putem Interneta. Preko menadžera dostave moguće je izabrati jednu od četiri opcije koje su uključene u cenu za fleksibilnu dostavu:

• Dostava u novom terminu

• Dostava na drugu adresu

• Lično preuzimanje Pošiljki u najbližem regionalnom magacinu (depou) GLS Srbija

• Odbijanje preuzimanja Pošiljki.

 • Obavezno pozivanje Primaoca 1 sat pre dostave i obaveštenje o očekivanom roku dostave. Usluga obuhvata 1 telefonski poziv informativnog karaktera i ne pruža opciju alternativnog roka dostave. Usluga se može naručiti preko aplikacije/korisničkog interfejsa u kombinaciji sa uslugama BusinessParcel ili BusinessSmallParcel.

 • Prethodno obaveštenje - Na dan dostave, GLS Srbija ujutru obaveštava Primaoca o očekivanom datumu prvog pokušaja dostave SMS-om. Tekstualna poruka sadrži identifikacioni broj Pošiljke i očekivano vreme dostave u roku od 3 sata, kao i broj telefona GLS Srbija korisničke službe.

 • Na dan preuzimanja Pošiljke, Pošiljalac obaveštava Primaoca putem SMS-a da će Pošiljka biti isporučena sledećeg radnog dana. Tekstualnu poruku sastavlja Pošiljalac, koja može sadržati identifikacioni broj Pošiljke i iznos otkupnog iznosa. Broj telefona korisničke službe se automatski unosi na kraju SMS poruke. Dužina poruke ne može biti veća od 130 karaktera. Poruka ne garantuje da će Pošiljka biti predata GLS Srbiji.
 • Usluga se može naručiti samo preko GLS aplikacije/korisničkog interfejsa.
 • Usluga slanja obaveštenja putem SMS poruke smatra se izvršenom nakon što je SMS obaveštenje uspešno poslato, uprkos eventualnom nedostavljanju Primaocu zbog mogućih kvarova i/ili nepravilnosti u mrežama provajdera mobilnih usluga, tj. terminalne opremu (mobilni telefon, itd.) Primaoca.

 • Naručivanjem ove usluge GLS Srbija preuzima Pošiljke na teritoriji grada Beograda van redovnog radnog vremena, tačnije od 17:00 do 20:00 časova. Usluga se može naručiti na unapred dogovoren period i za količinu Pošiljki ne manju od 10 Pošiljki dnevno. Cena usluge se utvrđuje ugovorom.

 • Na osnovu zahteva Nalogodavca (ugovornog partnera), GLS Srbija preuzima Pošiljku na zahtevanoj lokaciji bilo gde na teritoriji Srbije, a da to nije adresa Nalogodavca (ugovornog partnera) i dostavlja je na navedenu adresu Primaoca. Adresnicu priprema GLS Srbija a Kurir će je na Pošiljku zalepiti prilikom preuzimanja na zadatoj adresi.Usluga se može naručiti samo preko GLS aplikacije/korisničkog interfejsa.

 • Na osnovu zahteva Nalogodavca (ugovornog partnera), GLS Srbija preuzima Pošiljku na zahtevanoj lokaciji bilo gde na teritoriji Srbije, a da to nije adresa Nalogodavca (ugovornog partnera)i dostavlja je Nalogodavcu (ugovornom partneru) na njegovu adresu. Adresnicu priprema GLS Srbija a Kurir će je na Pošiljku zalepiti prilikom preuzimanja na zadanoj adresi.Usluga se može naručiti samo preko GLS aplikacije/korisničkog interfejsa.

Prilikom dostave Pošiljke Primaocu, GLS Srbija uzima drugu Pošiljku od Primaoca i vraća Pošiljaocu (npr. radi razmene). Usluga se može naručiti preko GLS aplikacije/korisničkog interfejsa.

 • Usluge u kojima je uz Pošiljku priložena posebna prateća dokumenta koja Primalac treba da overi i vrati Pošiljaocu, pri čemu svaka Pošiljka dolazi sa dokumentom koji treba da bude potpisan. Za pravilno izvršenje usluge potrebno je da prateći dokument ima broj dokumenta, koji treba nedvosmisleno povezati sa brojem Pošiljke, putem adresovanja i registracije usluge u GLS aplikaciji. Preduslov za pravilno izvršenje usluge je da pošiljka ima registrovan identifikator (broj) dokumenta i da je dokument dostupan u omotu predviđenom za nju na spoljnoj strani Pošiljke. Usluga se može naručiti preko datog obrasca, GLS aplikacije/korisničkog interfejsa.

 • Naručivanjem ove usluge Pošiljalac određuje osobu koja prima Pošiljku, a koja se može uručiti isključivo lično naznačenom primaocu. Dostava Pošiljki se vrši isključivo uz identifikaciju primaoca ličnim dokumentom sa fotografijom izdatog od strane nadležnih organa. Identifikacioni broj dokumenta upisuje se na spisak dostave.