Odricanje od odgovornosti

Sadržaj

Sadržaj ove veb stranice je pravljen sa pažnjom. Međutim, General Logistics Sistems Serbia d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost, potpunost i aktuelnost datih informacija.

Autorsko pravo

Izgled ove veb stranice kao i njene komponente zaštićeni su autorskim pravima i delimično zaštićenim žigom. Za svako veće korišćenje ove veb stranice od same posete, potrebna je prethodna saglasnost GLS-a.

Spoljašnje veze

Da bi korisnicima olakšao pristup dodatnim informacijama, GLS se u maloj meri povezao sa veb lokacijama spoljnih provajdera. GLS nema nikakvog uticaja na razvoj povezanih veb lokacija i stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije koje se tamo nalaze.