GLS' eksterne PakkeShops

Landsdækkende adgang til afhentning af pakker i mere end 1.650 GLS PakkeShops.

GLS' egne PakkeShops

I nogle områder driver GLS deres egne PakkeShops, hvor pakkevolumen kræver det.

Distributionspartnere

Et højt værdsat samarbejde med eksterne Distributionspartnere er afgørende for GLS.

Chauffører

Vores chauffører og depoter arbejder sammen hver dag for at levere varen - til stor tilfredshed for vores kunder.

Vores leverandører

Med den rigtige leverandør vokser et samarbejde og bliver til et partnerskab. Vores leverandører skal efterleve samme værdier og etiske regler som GLS.

Forretningsregelsæt

GLS mener, at det er en selvfølge, at man følger national lovgivning, landespecifikke regler, forbud og andre bestemmelser. Disse principper er beskrevet nærmere i GLS Code of Conduct (forretningsregelsæt).

GLS Group Supplier Code of Conduct (English version)

GLS' Forretningskodeks

Den tillid, som kunder, medarbejdere, forretningspartnere og offentligheden viser GLS, har højeste prioritet for GLS-koncernen.

For yderligere at styrke denne tillid har GLS implementeret en række forretningsstandarder, som forpligter vores medarbejdere på de grundlæggende værdier og den adfærdsstandard, som virksomheden ønsker at stå for.

GLS’ Forretningskodeks danner grundlag for alle forretningsbeslutninger og er styrende for det ansvarlige samspil med alle interessenter.

Forretningskodeks