Kapacitets- og dieseltillæg samt vejskat

Da oliepriser har stor betydning for transportpriser og dermed også for omkostningerne ved pakkedistribution opkræver GLS Denmark et dieseltillæg. Derudover opkræver vi et kapacitetstillæg for at vedligeholde den høje service og kvalitet i en tid med øget efterspørgsel på transport og mangel på arbejdskraft.

Oplysninger om kapacitets-og dieseltillæg fremgår særskilt og gennemskueligt af GLS' fakturaer.

Dieseltillægget ændres månedsvis. Grundet krigen i Ukraine og de dertil høje oliepriser, er vi desværre i en situation, hvor vi er nødt til at suspendere vores minimum og maximum-satser på diesel midlertidigt.

MånedNationale pakkerInternationale pakker
DirectSolution og paller
Oktober 202213,80 %27,60 %14,80 %
September 202213,76 %27,52 %14,76 %

Kapacitetstillæg

Den fortsat høje vækst i markedet medfører et naturligt behov for øget transport, hvilket giver et ekstraordinært pres på kapaciteten, herunder specielt manglen på chauffører og materiel i markedet. For at kunne levere med den vanlige høje kvalitet, opkræver vi et kapacitetstillæg.

Måned
Oktober 20223,7%
September 20223,7%

Information om tysk vejafgift

I Tyskland har forbundsregeringen indført vejafgift (MAUT) på flere forbundsveje og motorveje. Det betyder, at alle transporter til, fra og gennem Tyskland pålægges denne afgift.

GLS Denmark tillægger afgiften i prisen for pakker, der sendes gennem Tyskland. Den aktuelle afgift er på 1,75 kr. pr. pakke og fremgår som en selvstændig post på vores fakturaer.