Klager

Hvis du har grund til at klage

Klager til GLS

Hvis du er utilfreds med GLS' service, bedes du kontakte os. GLS har generelt meget få skader og tab, fordi vi lægger stor vægt på pålidelighed. Hvis du alligevel er utilfreds med vores service, bedes du kontakte os. Det kan du gøre online ved at maile til os. Eller du kan ringe til vores kundeservice.

For at sikre en hurtig behandling af din klage, beder vi dig oplyse pakkenummer.

Hvad gør jeg, hvis min pakke er beskadiget?

Afsender er ansvarlig for forsvarlig emballering af pakken. Hvis der er synlige skader på pakken, f.eks. et hul i kassen, kan du nægte at modtage pakken. GLS returnerer herefter pakken til depotet og informerer afsenderen om klagen.

Hvis du accepterer modtagelsen af en tilsyneladende intakt pakke og efterfølgende opdager, at indholdet er beskadiget, skal du kontakte os for yderligere vejledning.

Flere ofte stillede spørgsmål

Læs mere om klager

Hver dag transporterer GLS mere end 1,5 mio. pakker i hele Europa. Takket være en række sikkerhedsforanstaltninger har vi gennemgående meget få tab og skader. De udgør under 0,01 %. Alligevel kan det ske, at en pakke beskadiges. Hvis du f.eks. opdager et hul i pakken, eller at der løber væske ud fra den, kan du nægte at modtage pakken. Hvis du nægter at modtage pakken, behøver du ikke at klage. GLS ordner det direkte med afsenderen.

Hvis du accepterer modtagelsen af en tilsyneladende intakt pakke og opdager, at indholdet er beskadiget, skal du kontakte GLS.