Forberedelser til Brexit

Information om Brexit

GLS har samlet denne information til dig som afsender om håndtering af Brexit med de usikkerheder, der fortsat er på området.

Bemærk at vi ikke påtager os noget ansvar for, at nedenstående er korrekt, komplet eller opdateret. Alle kunder er selv ansvarlige for at søge rådgivning og overholde de lovmæssige krav.

Hvad betyder Brexit i forhold til at sende pakker til Storbritannien?

Som det ser ud nu, er en ”no-deal Brexit” mellem EU og Storbritannien en mulighed. Storbritannien vil fra og med den 1. januar 2021 ikke længere blive behandlet som medlem af EU og vil få status af tredjeland. Det betyder, at handel mellem EU og Storbritannien vil blive underlagt toldbehandling fra denne dato.

Vil forsendelser til Irland blive påvirket af Brexit?

Med Brexit forlader Storbritannien og Nordirland den europæiske union.

Republikken Irland påvirkes ikke af Brexit og forbliver medlem af EU. Det vil sige, at forsendelser til Irland kan ske uden toldbehandling.

Transittiden til Irland kan dog blive op til 2 dage længere, hvis GLS bliver nød til at sejle direkte til Irland fra Frankrig.

Hvornår træder de nye forsendelsesregler for Storbritannien i kraft?

Den konkrete timing er stadig usikker.

På nuværende tidspunkt vil det senest være muligt at sende toldfrit til Storbritannien indtil tirsdag den 29. december 2020. Fra og med fredag den 1. januar 2021 skal alle forsendelser til Storbritannien tolddeklareres.

Hvilke tolddokumenter og informationer kræves?

I tilfælde af en no-deal Brexit skal afsender sørge for følgende:

 • Alle oplysninger på importør (hvis ikke samme som modtager):
  Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
 • Komplet handelsfaktura. Udover de almindelige oplysninger, der kræves på en faktura, skal den også indeholde EORI-nummer (Economic Operators’ Registration and Identification) på kommercielle modtagere.
 • Følgende oplysninger skal være inkluderet på alle fakturaposter:
  • Alle toldtarifnumre
  • Brutto- og nettovægt
  • Præcis beskrivelse af varerne
  • Oprindelsesland
  • Værdi (inkl. valuta)
 • Værdierne skal stemmes af for hvert enkelt toldtarifnummer. Hvis samme toldtarifnummer med samme oprindelsesland står mere end en gang på en faktura, skal den samlede total for brutto- og nettovægt, værdier og mængden af varer angives for hvert enkelt af disse toldtarifnumre.

Hvor kan jeg finde oplysninger om toldtarifnumre?

På forsendelser til Storbritannien skal de tilhørende vare/toldtarifnumre opgives.

Flere oplysninger om vare/toldtarifnumre kan findes online: https://skat.dk

Skal der udfyldes eksportdeklaration for forsendelser til Storbritannien?

På varer med en værdi på 7.500 kr. eller mere skal afsender udfylde en elektronisk tolddeklaration, når der sendes pakker til EFTA-lande eller tredjelande (som Storbritannien bliver).

I Danmark sker dette via https://skat.dk

GLS er selvfølgelig også behjælpelig med dette - du skal blot sende fakturaen til os. Prisen for at GLS laver eksportdeklarationen er 100 kr. inkl. 3 positionsnumre.

Hvilke Incoterms kan bruges for forsendelser til Storbritannien?

Incoterms definerer hvilke toldrelaterede omkostninger, der betales af afsender, og hvilke, der betales af modtager. Incoterms skal tydeligt fremgå på jeres faktura til modtager.

For forsendelser til Storbritannien med GLS kan afsenderen vælge mellem følgende muligheder:

 • Incoterm 40 (DDU, tolddeklareret): Fragtomkostninger og omkostninger til tolddeklaration betalt, toldafgifter og øvrige afgifter ikke betalt – afsender betaler for fragt og tolddeklaration, importøren betaler for toldafgifter og øvrige afgifter.
 • Incoterm 60 (Pick&ShipService, Pick&ReturnService): Fragtomkostninger, omkostninger til tolddeklaration, toldafgifter og øvrige afgifter betalt – kunden betaler for alle omkostninger, importøren har ingen omkostninger.
 • Incoterm 18 (DDP, moms forud registreret): Fragtomkostninger, omkostninger til tolddeklaration, toldafgifter og øvrige afgifter betalt – afsender betaler for alle omkostninger i den forbindelse, importøren betaler ikke for noget. Værdien på pakken må ikke være større end GBP 135. Den britiske regering har ikke endeligt afgjort den videre håndtering af dette punkt og vi afventer nyt herom.

Er det muligt at sende pakker/prøver til Storbritannien uden at blive pålagt afgifter (forenklet procedure iht. Incoterm 50)?

Den britiske regering har besluttet, at grænsen for tolddeklaration af varer med lav værdi bortfalder med Brexit.

Alle varer, uanset værdi, skal altså tolddeklareres.

Er det muligt at foretage en kollektiv tolddeklaration?

Udover muligheden for at tilbyde individuel tolddeklaration, tilbyder GLS også en kollektiv tolddeklaration for at gøre toldbehandlingen så effektiv og omkostningsbesparende som mulig.

 • Individuel tolddeklaration: Tolddeklarationen omfatter en eller flere pakker til en enkelt modtager. Generelt foretages tolddeklaration direkte for slutmodtageren eller en importør, der handler på vegne af modtageren.
 • Kollektiv tolddeklaration: Tolddeklarationen omfatter flere pakker til forskellige modtagere. Tolddeklarationen foretages til en køber/importør. I dette tilfælde opkræves kun et enkelt fortoldningsgebyr, som kan fordeles på forskellige pakker. For eksempel kan importøren være et branchekontor for en leverandør, en skattemæssig repræsentant for et dansk firma registreret i Storbritannien med et britisk virksomhedsnummer eller en eneimportør.

Er der kommet nye regler for eksport til Kanaløerne?

De gældende regler for eksport til Kanaløerne vil ikke længere være gældende efter Brexit.

Efter Brexit gælder de samme regler for Kanaløerne som for Storbritannien.

Hvilke ændringer vil der ske i forhold til import?

Generelt vil varer fra Storbritannien blive pålagt importtold og moms.

For modtagere betyder det, at der kan komme ekstra udgifter på importen, så som fortoldning, afgifter, told og tilladelser, afhængig af de Incoterms, der er aftalt med afsender.

Hvilke ekstra omkostninger vil komme på forsendelser til Storbritannien?

Forsendelser til Storbritannien vil få pålagt ekstra omkostninger (dvs. gebyrer til afgifter, told og tilladelser) udover forsendelsesomkostningerne.

 • Importmoms til Storbritannien ligger p.t. på 20%.
 • Hvilke toldafgifter, der skal betales, afhænger af den type vare, der sendes, og de gebyrer, som den britiske regering har fastsat, forudsat at der ikke er undtagelser relateret til oprindelsesland.

GLS vil opkræve tolddeklarationsgebyr for sit arbejde med tolddeklarationen, som dækker det ekstra arbejde, der ligger i tolddeklarationen.
Fortoldningsgebyret til Storbritannien vil være 125 kr. inkl. 3 positionsnumre og 25 kr. pr. ekstra varepositionsnummer ud over de tre.

Hvad bliver leveringstiden på forsendelser til/fra Storbritannien?

GLS-pakker fra Danmark vil være fremme ved destinationen i Storbritannien indenfor en standard leveringstid på 2-3 hverdage. Denne leveringstid er også gældende for pakker sendt fra Storbritannien til Danmark.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at bevare disse leveringstider også efter Brexit. Toldkontrol på grænsen og tolddeklarationsprocessen kan dog medføre forsinkelser, som vi ikke har indflydelse på.

Fakturaen på forsendelsen skal være GLS i hænde senest kl. 15.00 på afgangsdagen, hvis I skal være sikre på, at pakkerne kommer med til Storbritannien samme dag.

Fakturaen skal sendes til export@gls-denmark.com.

Er der restriktioner på forsendelser af varer til Storbritannien?

Ikke ud over dem, der er nævnt i vores Generelle Betingelser.

GLS er klar med svar omkring Brexit
 

Hvor kan jeg finde mere information?

GLS' eksportafdeling står selvfølgelig til rådighed, hvis du har flere spørgsmål. Kontakt os på telefon 76 33 12 79 eller export@gls-denmark.com.

Andre gode hjemmesider kan også give dig flere svar: