Udržitelný rozvoj

Sociální, ekologický a ekonomický

Jako vůdčí firma v oboru balíkové logistiky, si je skupina GLS plně vědoma své mimořádné zodpovědnosti k životnímu prostředí a společnosti.

GLS chápe udržitelný rozvoj jako komplexní záležitost zahrnující ekologické, sociální a rovněž i ekonomické aspekty sociální zodpovědnosti.

V praxi to znamená poskytovat zákazníkům excelentní služby balíkové logistiky a jistotu práce pro zaměstnance, obojí ruku v ruce. Svými službami GLS rovněž přispívá k mobilitě a spolehlivým dodávkám zboží, které jsou páteří ekonomiky.

Cílem celé skupiny GLS je dosažení ekonomického úspěchu při respektování zásad udržitelného rozvoje v souladu s potřebami ochrany životního prostředí pro další generace. GLS se rovněž cítí zavázána vůči společnosti, ve které a pro kterou pracuje.

Ve své zprávě o udržitelném rozvoji GLS poskytuje informace o vývoji ve finančním roce 2015/2016 a 2016/2017 – včetně klíčových údajů o příspěvku k rovnováze životního prostředí a příkladů sociální angažovanosti v celé Evropě.