Orientace na kvalitu

Za čím si stojíme:

Reliability
Spolehlivost

Váš balík dorazí včas. Stabilní evropská síť s jednotným řízením kvality.

Více informací

Security
Bezpečnost

Váš balík dorazí bezpečně a v pořádku. Vysoké bezpečnostní standardy a nepřetržité sledování.

Více informací

Transparency
Transparentnost

Váš balík neustále sledujeme. Moderní IT systémy, monitorování každého procesního kroku.

Více informací

Flexibility
Flexibilita

Nalezneme pro Vás vhodná řešení. Znalost lokálního trhu a informovanost o službách v celé Evropě.

Více informací

Sustainability
Udržitelný rozvoj

Jednáme zodpovědně a jsme zavázáni našim zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí.

Více informací

Naše cíle:

  • Neustále zlepšovat vysokou kvalitu našich služeb zákazníkům.
  • Být vždy nablízku našim zákazníkům a přesně uzpůsobovat naše služby měnícím se potřebám.
  • Neustále zlepšovat efektivnost naší sítě a provozních systémů.
  • Neustále zdokonalovat informační technologie a bezpečnostní systémy.
  • Aktivně přispívat k trvalé ochraně našeho životního prostředí.
  • Respektovat rozdíly mezi našimi zaměstnanci a systematicky podporovat jejich dovednosti.
  • Zabezpečit pracovní místa s ohledem na neustálé zdokonalování procesů ve společnosti.
  • Konat zodpovědným způsobem v souladu s Pravidly podnikových standardů .