Compliance (soulad s normami)

GLS zavedla v rámci celé své skupiny program, který je navržen tak, aby systematicky identifikoval riziko porušování předpisů a strukturovaně mu předcházel. Program byl vyvinut, aby chránil skupinu GLS a její zaměstnance. Je také vytvořen na ochranu spolupráce s obchodními partnery, založené na důvěře nejen nyní, ale i do budoucna.

GLS klade důraz na následující oblasti:

  • Ochrana hospodářské soutěže
  • Boj proti korupci
  • Dodržování ekonomických sankcí
  • Prevence proti praní špinavých peněz
  • Boj proti nucené práci, otroctví a obchodování s lidmi

Základním kamenem systému Compliance je ucelená koncepce školení zaměstnanců, u nich především dodržování norem začíná.

Manažeři pro Compliance v jednotlivých zemích, korporátní oddělení Compliance a oddělení interního auditu, jsou klíčové poradenské a hodnotící orgány třístupňového konceptu.

Koncept programu Compliance zajišťuje jednotnou strukturu pro všechny pobočky GLS, případně s ohledem na jednotlivá národní specifika.

Pravidla podnikových standardů

Důvěra, kterou společnost GLS získává od svých zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a veřejnosti, je pro skupinu GLS nejvyšší prioritou.

K dalšímu posílení této důvěry vytvořila skupina GLS Pravidla podnikových standardů, stanovující základní hodnoty a standardy chování společnosti, která jsou závazná pro všechny zaměstnance.

Pravidla podnikových standardů GLS tvoří základ všech obchodních rozhodnutí a upravuje odpovědnou interakci se všemi zúčastněnými stranami.

Pravidla podnikových standardů

Oznamovatelský / Ombudsmanský systém

Skupina GLS implementovala Oznamovatelský / Ombudsmanský systém, aby umožnila svým zaměstnancům, obchodním partnerům a třetím stranám důvěrné nahlášení jakéhokoliv případu kriminálního chování nebo jiného závažného přestupku.

Více informací