Compliance (soulad s normami)

GLS zavedla v rámci celé své skupiny program, který je navržen tak, aby systematicky identifikoval riziko porušování předpisů a strukturovaně mu předcházel. Program byl vyvinut, aby chránil skupinu GLS a její zaměstnance. Je také vytvořen na ochranu spolupráce s obchodními partnery, založené na důvěře nejen nyní, ale i do budoucna.

GLS se zaměřuje na tři základní oblasti:

  • Ochrana hospodářské soutěže
  • Protikorupční politika
  • Mezinárodní sankce

Základním kamenem systému Compliance je ucelená koncepce školení zaměstnanců, u nich především dodržování norem začíná.

Manažeři pro Compliance v jednotlivých zemích, korporátní oddělení Compliance a oddělení interního auditu, jsou klíčové poradenské a hodnotící orgány třístupňového konceptu.

Koncept programu Compliance zajišťuje jednotnou strukturu pro všechny pobočky GLS, případně s ohledem na jednotlivá národní specifika.

Prevence korupce

Skupina GLS má jednoznačnou politiku nulové tolerance k uplácení a korupci, kterou všichni manageři skupiny GLS vidí jako svoji odpověnost.

Ve své protikorupční politice ustanovila skupina GLS standardy chování. Ve všech zemích, ve kterých GLS operuje, jsou aplikovány na všechny zaměstnance a kohokoliv, kdo vystupuje jménem GLS.

Protikorupční politika ke stažení

Oznamovatelský / Ombudsmanský systém

Skupina GLS implementovala Oznamovatelský / Ombudsmanský systém, aby umožnila svým zaměstnancům, obchodním partnerům a třetím stranám důvěrné nahlášení jakéhokoliv případu kriminálního chování nebo jiného závažného přestupku.

Více informací