Varování před phishingovými e-maily a falešnými Facebookovými zprávami

GLS CZ s.r.o. varuje před podvodnými e-maily a Facebook zprávami, které se tváří jako oficiální komunikace ze strany GLS, jejichž cílem je však získání osobních údajů nebo finančního prospěchu. Zpráva může být doručena z různých e-mailových adres napodobujících adresu GLS, ale nikdy nepochází z domény gls.cz nebo gls.com. Doména je jedním z důležitých rozlišovacích znaků, které poukazují na podvod, stejně jako netypické slovní obraty či gramatické chyby. Podvodná aktivita může být zahájena i Facebook zprávou, jejíž cílem je zjištění doručovací nebo e-mailové adresy. Adresáti e-mailů jsou vyzývání ke kliknutí na odkaz nebo uhrazení částky pod různými záminkami (daň z dopravy, opakované doručení, apod.).

GLS v žádném případě nepožaduje po svých klientech jakékoliv dodatečné platby ani je nekontaktuje prostřednictvím Facebook zpráv či neoficiální e-mailové adresy. Komunikace GLS je odesílána z oficiálních domén a každá zpráva obsahuje jako identifikátor i jedinečné číslo zásilky, které se týká. Existenci aktuálně přepravované zásilky lze ověřit i na webové stránce GLS v sekci určení pro její online sledování.

Sledování zásilek

Na zprávy podobného typu prosím nereagujte, neklikejte na zde uvedené odkazy, neposkytujte žádné osobní údaje a zprávy rovnou mažte.
Aktuální příklad podvodné zprávy

Podvodná aktivita je zahájena doručením Facebookové zprávy s cílem zjištění doručovací a e-mailové adresy. Na e-mailovou adresu je poté odeslána podvodná zpráva z adresy serviceglsexpress999@gmail.com, ve kterém je jménem GLS požadováno uhrazení částky 50 € jako daň z dopravy.