Varování před phishingovými e-maily a falešnými Facebookovými zprávami

GLS CZ s.r.o. varuje před podvodnými e-maily a Facebookovými zprávami, které se tváří jako oficiální komunikace ze strany GLS, jejichž cílem je však získání osobních údajů nebo finančního prospěchu. Zpráva může být doručena z různých e-mailových adres napodobujících adresu GLS, ale nikdy nepochází z domény gls.cz nebo gls.com. Doména je jedním z důležitých rozlišovacích znaků, které poukazují na podvod, stejně jako netypické slovní obraty či gramatické chyby. Podvodná aktivita může být zahájena i Facebook zprávou, jejíž cílem je zjištění doručovací nebo e-mailové adresy. Adresáti e-mailů jsou vyzývání ke kliknutí na odkaz nebo uhrazení částky pod různými záminkami (daň z dopravy, opakované doručení, apod.).

GLS v žádném případě nepožaduje po svých klientech jakékoliv dodatečné platby ani je nekontaktuje prostřednictvím Facebook zpráv či neoficiální e-mailové adresy. Komunikace GLS je odesílána z oficiálních domén a každá zpráva obsahuje jako identifikátor i jedinečné číslo zásilky, které se týká. Existenci aktuálně přepravované zásilky lze ověřit i na webové stránce GLS v sekci určení pro její online sledování.

Sledování zásilek

Na zprávy podobného typu prosím nereagujte, neklikejte na zde uvedené odkazy, neposkytujte žádné osobní údaje a zprávy rovnou mažte.
Příklad podvodné zprávy z 9. 12. 2021

Podvodná aktivita je cílena pro uživatele prodávající soukromě různé věci online. Prodávajícímu se ozve zájemce o koupi prostřednictvím e-mailu či Facebookové zprávy a požaduje platbu, jejímž garantem je GLS s cílem zjištění platebních údajů.

GLS žádné také služby neposkytuje, údaje kreditní karty nikam nezadávejte a podobné zprávy okamžitě mažte.

Příklad podvodné zprávy z 24. 11. 2021

Podvodná aktivita je zahájena zprávou s předmětem "Potvrďte příjem pošty GLS", která je odeslána od "Service GLS Express".

Podvodník v tomto případě informuje příjemce balíku, že byl zaregistrován peněžní příkaz na příjemcovo jméno. Dále uvádí, že GLS poskytuje jménem příjemce pojištění, které kryje peněžní hodnotu ztráty nebo poškození zásilky. Cílem této zprávy je, aby uživatel kliknul na odkaz a zakoupil kupóny PSC Mastercard v hodnotě 3.000 Kč.

Cílem v tomto případě je získání a zneužití platebních údajů. GLS v žádném případě žádné platební údaje po příjemcích nepožaduje, na žádný odkaz neklikejte a na podobné zprávy nereagujte.

Příklad podvodné zprávy z 18. 8. 2021

Předmět: Neúspěšná dodávka

Vážený zákazníku, Tímto bychom vás chtěli informovat, že váš balík nemohl být dnes doručen.

Důvodem neúspěšného pokusu o doručení je Adresát nezastižení, O další pokus o doručení můžete požádat na následující adrese URL: GLS Track&Trace
Pokud nám nedáte pokyn, pokusíme se znovu doručit odesílateli.

Na tento automatický e-mail neodpovídejte.

S Pozdravem,

GLS Ceská Republika

Příklad podvodné zprávy z 10. 2. 2021

Podvodná aktivita je zahájena doručením Facebookové zprávy s cílem zjištění doručovací a e-mailové adresy. Na e-mailovou adresu je poté odeslána podvodná zpráva z adresy serviceglsexpress999@gmail.com, ve kterém je jménem GLS požadováno uhrazení částky 50 € jako daň z dopravy.