AddresseeOnlyService

GLS odovzdá zásielku výhradne osobe určenej odosielateľom, a to výhradne po overení totožnosti.

Špecifikujte, komu má byť Vaša zásielka doručená. Príjemca sa musí vodičovi doručovateľovi preukázať dokladom totožnosti (občianskym preukazom alebo pasom).
GLS doručuje zásielky len oprávneným osobám na podpis. Pri tejto službe si vodič doručovateľ poznačí aj číslo dokladu totožnosti.

Zabezpečené

Zásielka sa odovzdáva až po vizuálnom overení dokladu totožnosti

Chránené

Ideálne pre dôverné alebo citlivé zásielky

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Zverte sa do rúk profesionálov spoločnosti GLS Slovakia.
Sme experti nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.
Poskytneme riešenia a poradíme v otázkach doručovania balíkov.

K dispozícii pre nasledujúce produkty

BusinessParcel

Základný produkt pre vnútroštátne doručenie balíkov.

BusinessSmallParcel

Vnútroštátne doručovanie hlavne malých a citlivých tovarov.

ExpressParcel

Doručenie predpoludním nasledujúceho pracovného dňa do väčšiny regiónov Slovenska.

 

ExpressSmallParcel

Doručovanie prevažne malých a citlivých tovarov v rámci celej Európy.

HungaryExpressParcel

Expresná zásielka do Maďarska.

HungaryExpressSmallParcel

Expresná preprava malých a citlivých tovarov do Maďarska.