GLS Compliance

A GLS Csoport környezetvédelmi szabályzata

Iránymutatás a GLS Csoport tevékenységével járó környezeti hatások minimalizálásához.

Szabályzat letöltése

Üzleti etikai kódex

A GLS Csoport számára kiemelt jelentőséggel bír az a bizalom, melyet megbízóitól, munkavállalóitól, üzleti partnereitől, valamint a társadalmi közösségtől kapott.

A bizalom további erősítése végett, a GLS Csoport magára nézve kialakított egy Üzleti Etikai Kódexet, amely alapvető értékeket és sztenderdeket határoz meg a vállalati viselkedésre vonatkozóan, és amely minden munkavállalóra nézve kötelező érvényű.

A GLS Üzleti Etikai Kódexe képezi az alapját minden üzleti döntésnek és szabályozza az érdekelt felek felelős együttműködését.

Üzleti Etikai Kódex letöltése

Ellátási lánc

Az ellátási lánc átvilágításáról szóló német törvénnyel (LkSG) összefüggő bejelentések

2023.01.01-jén hatályba lépett az ellátási lánc átvilágításáról szóló német törvény. Társaságunk a GLS Verwaltungs- und Service GmbH leányvállalataként az ezen jogszabályon alapuló bejelentéseket, melyek az ellátási láncban megvalósuló emberi jogi, illetve a környezeti kockázatokkal összefüggő jogsértésekre terjednek ki, egy külön ombudsmani rendszeren keresztül fogadja. A jogszabállyal, illetve a bejelentéssel összefüggő részletesebb információk az alábbi linken találhatók:

 

Szállítói Magatartási Kódex

Elvárás beszállítóinkkal szemben, hogy tiszteletben tartsák a jelen Szállítói Magatartási Kódexben foglalt normákat, a megfelelő intézkedések révén bevezessék ezeket, és üzleti tevékenységüket ezek betartásával végezzék.

Szállítói Magatartási Kódex letöltése

Visszaélés-bejelentő rendszer

A GLS Hungary a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) által meghatározott kötelezettségének eleget téve visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer lehetővé teszi, hogy a GLS Hungary munkavállalói, üzleti partnerei és egyéb érdekeltek jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményről vagy mulasztásról, illetve ezekre vonatkozó információról bejelentést tegyenek.

A Visszaélés-bejelentési rendszert a GLS Hungary megbízása alapján Dr. Rainer Buchert bejelentővédelmi ügyvéd működteti.

A bejelentéseket az alábbi módon van lehetőség megtenni:

- szóban, telefonon vagy hangrögzítő útján;

- írásban, postai címre küldött levél, vagy elektronikus úton e-mail üzenet

formájában, továbbá a megjelölt „Kapcsolatfelvételi Űrlap” kitöltésével

A bejelentő jogosult a bejelentést személyes adatai megadása nélkül, anonim módonis megtenni.

A GLS Hungary, mint Adatkezelő a GDPR(1) valamint Infó törvény(2) rendelkezéseire figyelemmel, a Panasztörvényben előírtaknak megfelelően kezeli az eljárás során tudomására jutott személyes adatokat

Elérhetőségek:

Dr. Rainer Buchert - ügyvéddel,
Kaiserstraße 22,
60311 Frankfurt am Main / Németország
Tel: +49 69 710 33 330 vagy +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-mail: kanzlei@dr-buchert.de

(1) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(2) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Kapcsolatfelvételi űrlap bejelentők részére