GLS Compliance

A GLS Csoport környezetvédelmi szabályzata

Iránymutatás a GLS Csoport tevékenységével járó környezeti hatások minimalizálásához.

Szabályzat letöltése

Üzleti etikai kódex

A GLS Csoport számára kiemelt jelentőséggel bír az a bizalom, melyet megbízóitól, munkavállalóitól, üzleti partnereitől, valamint a társadalmi közösségtől kapott.

A bizalom további erősítése végett, a GLS Csoport magára nézve kialakított egy Üzleti Etikai Kódexet, amely alapvető értékeket és sztenderdeket határoz meg a vállalati viselkedésre vonatkozóan, és amely minden munkavállalóra nézve kötelező érvényű.

A GLS Üzleti Etikai Kódexe képezi az alapját minden üzleti döntésnek és szabályozza az érdekelt felek felelős együttműködését.

Üzleti Etikai Kódex letöltése

Ellátási lánc

Az ellátási lánc átvilágításáról szóló német törvénnyel (LkSG) összefüggő bejelentések

2023.01.01-jén hatályba lépett az ellátási lánc átvilágításáról szóló német törvény. Társaságunk a GLS Verwaltungs- und Service GmbH leányvállalataként az ezen jogszabályon alapuló bejelentéseket, melyek az ellátási láncban megvalósuló emberi jogi, illetve a környezeti kockázatokkal összefüggő jogsértésekre terjednek ki, egy külön ombudsmani rendszeren keresztül fogadja. A jogszabállyal, illetve a bejelentéssel összefüggő részletesebb információk az alábbi linken találhatók:

 

Szállítói Magatartási Kódex

Elvárás beszállítóinkkal szemben, hogy tiszteletben tartsák a jelen Szállítói Magatartási Kódexben foglalt normákat, a megfelelő intézkedések révén bevezessék ezeket, és üzleti tevékenységüket ezek betartásával végezzék.

Szállítói Magatartási Kódex letöltése

Visszaéléseket bejelentő / ombudsmani rendszer

GLS Group bevezetett egy ombudsmani rendszert, ami lehetővé teszi a munkavállalók, üzleti partnerek és kívülállók részére, hogy bizalmasan bejelentés tegyenek bármilyen tudomásukra jutott bűncselekményről, vagy hasonlóan súlyos törvényt sértő cselekménnyel összefüggő aggályukról.

Az ilyen ügyekkel kapcsolatban valamennyi alkalmazott, üzleti partner és harmadik fél kapcsolatba léphet:

Dr. Rainer Buchert - ügyvéddel,
Kaiserstraße 22,
60311 Frankfurt am Main / Németország
Tel: +49 69 710 33 330 vagy +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
E-mail: kanzlei@dr-buchert.de

Dr. Buchert nem veszi figyelembe azokat a panaszokat, amelyek nem büntetőjogi vagy hasonlóan súlyos természetű üggyel kapcsolatosak. Ha kétségei vannak, tanácsot is ad, hogy járjon el.

Minden panaszt bizalmasan kezelünk! Dr. Buchert kötelezi az ügyvédi titoktartás, így ha csak a bejelntő kifejezetten nem rendelkezik másképp, nem hozhatja nyilvánosságra a személyazonosságát. Ahhoz is joga van, hogy a bíróság kérése ellenére is megtagadja a vallomástételt (ideértve a bejelentő személyazonosságát is).

Az ombudsmanhoz intézett panaszt csak abban az esetben továbbítják a GLS Group felé, ha panaszos hozzájárulását adta.

Kapcsolatfelvételi űrlap bejelentők részére